Author Details

Jakubjak, Juraj, Katedra techniky a informačných technológii, Slovakia

  • - Odborová didaktika
    Kvantitatívne posúdenie rizikového úkonu zdvíhania ťažkej dlažobnej kocky pomocou softvérovo-indexovej metódy NIOSH a formulárov MAC v stavebníctve
    Abstract