Author Details

Buša, Jaroslav, Katedra inžinierskej geológie Univerzita Komenského v Bratislave, Prif UK Mlynská dolina, Ilkovičova 6 842 15 Bratislava 4, Slovakia

  • - Geografia a regionálny rozvoj
    Moderné metódy mapovania pri inžinierskogeologickom prieskume svahových deformácii
    Abstract