Author Details

Blahová, Jana, <!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/>

  • - Biológia
    Vplyv adjuvantnej artritídy na mikroskopickú stavbu stehnovej kosti potkanov
    Abstract