Author Details

Habiňák, Jakub, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied, Katedra geografie a geológie, Slovakia

  • - Geografia, Regionálny Rozvoj a Geológia II
    Geografická analýza volebných vzorcov v regióne Spiš
    Abstract