Author Details

Cimbala, Jakub, Katedra geografie a geológie, Fakulta prírodných vied UMB v Banskej Bystrici, Slovakia

  • - Geografia, Regionálny Rozvoj a Geológia I
    Vplyv pandémie COVID-19 na znečistenie ovzdušia v Banskej Bystrici a v Prešove v rokoch 2019-2020
    Abstract