Author Details

Šimonides, Ján, Katedra informatiky - Univerzita Mateja Bela, Slovakia

  • - Informatika
    Porovnanie implementácií algoritmov násobenia matíc na GPGPU s použitím CUDA a OpenACC
    Abstract