Author Details

Csicsolová, Iveta, Katedra základov a vyučovania informatiky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave (KZVI FMFI UK BA), Slovakia

  • - S2 Metodické a výskumné práce
    Robotické stavebnice v škole a po škole
    Abstract