Author Details

Arpáš, Henrich, Katedra informatiky FPV UKF v Nitre, Slovakia

  • - Informatika
    Vkladanie vytvorených 3D modelov do natočeného videa
    Abstract