Author Details

Bulatovič, Goran, Katedra fyziky, FPV UKF, Slovakia

  • - Fyzika
    Meranie Stefanovej – Boltzmannovej konštanty
    Abstract