Author Details

Repaská, Gabriela, Katedra geografie a regionálneho rozvoja FPV UKF v Nitre, Slovakia