Author Details

Hoppanová, Eva, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, fakulta Prírodných vied, katedra Geografie a Geológie, Slovakia

  • - Geografia a regionálny rozvoj a Geológia
    Uranofán na Slovensku: jeho výskyty a charakteristika
    Abstract