Author Details

Zorvanová, Dominika, Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied, katedra matematiky, Slovakia

  • - Matemika, Fyzika, Chemia
    Modelovanie parlamentných volieb
    Abstract