Author Details

Cabajová, Dominika, Katedra geografie, geoinformatiky a regionálneho rozvoja FPVaI UKF v Nitre

  • - Odborová Didaktika I
    Návrh metodických materiálov vo vyučovaní environmentálnej geografie na ZŠ na príklade témy Pôda
    Abstract