Author Details

Holingyák, Dominik, Katedra genetiky a zoologie, Slovakia

  • - Odborová Didaktika II
    Tvorba a overovanie portfólia moderných vzdelávacích materiálov pre tematický celok obehová sústava človeka na gyamnáziách
    Abstract