Author Details

Halvoník, Dominik, KI FPV UKF, Slovakia

  • - Informatika
    Prognóza využitia konverzačných algoritmov v praxi
    Abstract