Author Details

Cintula, David, <span style="color: #111111; font-family: Helvetica, 'Segoe UI', Verdana, Geneva, Arial, sans-serif; font-size: 12px; background-color: #ebebeb;">Fakulta prírodných vied UMB v Banskej Bystrici</span>

  • - Odborová didaktika II
    Multimédia vo výučbe predmetu technika v základnej škole
    Abstract