Author Details

Demian, Daniel, Fakulta prírodných vied UMB v Banskej Bystrici, Slovakia

  • - Informatika
    Prekladač relačných jazykov
    Abstract