Author Details

Bešina, Daniel, Katedra archeológie

  • - Geografia a regionálny rozvoj
    Stredoveká dedina Baratka a možnosti jej prezentácie ako významného kultúrno-historického fenoménu s nadregionálnym významom
    Abstract