Author Details

Šorman, Dávid, Katedra geografie a regionálneho rozvoja UKF v Nitre, Slovakia

  • - Geografia a regionálny rozvoj a Geológia
    Rozvoj obce Zlatno
    Abstract