Author Details

Šimon, Branislav, Katedra ekológie a environmentalistiky, Slovakia

  • - Ekológia a environmentalistika
    Vplyv človeka na zmeny vegetácie vo vybraných častiach Zoborských Vrchov
    Abstract