Author Details

Bara, Boris, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Fakulta prírodných vied Katedra informatiky, Slovakia

  • - Informatika
    Sledovanie mobilných zariadení s GPS
    Abstract