Author Details

Jurčová, Bibiána, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Katedra zoológie a antropológie, Slovakia

  • - Odborová didaktika
    Vyučovanie nervovej sústavy (centrálna nervová sústava) s využitím metód kritického myslenia
    Abstract
  • - Odborová didaktika II
    Vyučovanie zmyslovej sústavy s dôrazom na chemoreceptory a mechanoreceptory pomocou aktivizujúcich metód
    Abstract