Author Details

Balková, Barbora, UKF, Fakulta prírodných vied, Slovakia

  • - Odborová didaktika
    Využitie informačných komunikačných technológií ako súčasť motivácie v geografii
    Abstract