Author Details

Hanzsér, Attila, Slovakia

  • - Geografia a regionálny rozvoj a Geológia
    Záujmy štátnej ochrany prírody v povodí Dunaja v Rakúsku, Slovensku a Maďarsku
    Abstract