Author Details

Candráková, Andrea, <p>Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre</p><p>Fakulta prírodných vied</p><p>Katedra ekológie a environmentalistiky</p>

  • - Ekológia a environmentalistika
    Trofické skupiny roztočov v srsti drobných cicavcov Podunajskej nížiny
    Abstract