Author Details

Bartková, Alexandra, <p>Katedra botaniky a genetiky</p><p>Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre</p>, Slovakia

  • - Biológia
    Určenie štádia jadrového dozrievania oocytov ošípanej produkovaných v podmienkach in vitro
    Abstract