Author Details

Bartková, Alexandra, <p>Katedra botaniky a genetiky</p><p>UKF v Nitre</p>, Slovakia

  • - Biológia
    Partenogenetická aktivácia oocytov ošípanej v in vitro podmienkach
    Abstract