Author Details

Ferenc, Štefan, <p class="autoi" style="text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 12pt; font-family: Calibri, sans-serif;">Katedra geografie a geológie, Fakulta prírodných vied UMB, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica</span></p>, Slovakia

  • - Geografia a regionálny rozvoj
    Oxidačná zóna výskytu žilnej U mineralizácie pri Brezne (severné veporikum)
    Abstract