Author Details

Blaho, Ľubomír, Katedra matematiky, Fakulta prírodných vied UKF, Trieda Andreja Hlinku 1, 949 74 Nitra, Slovakia

  • - Odborová didaktika I
    Popularizácia dejín matematiky
    Abstract