Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

A

Aberšek, Boris, <!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]-->&lt;span style="font-size: 12.0pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times
Aberšek, Boris, University of Maribor, Slovenia
Aberšek, Boris, Faculty of natural sciences and mathematics, UM, Maribor, Slovenia
Aberšek, Boris, University of Maribor
Aberšek, Metka Kordigel, <em style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 11pt; mso-ansi-language: EN-GB;" lang="EN-GB">University of Maribor, Slovenia</span></em>
Aberšek, Metka Kordigel, <p>University of Maribor</p><p>Faculty of Natural Science and Mathematics</p>
Abersek, Boris, University of Maribor, Slovenia
Abersek, Boris, Professor
Adamikova, Alexandra
Adamikova, Alexandra, Psysics (Slovakia)
Adamkovičová, Martina, University of Presov
Adamkovičová, Soňa, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre - študent
Adamov, Abzetdin, Center for Data Analytics Research, ADA University
Akaichi, Jalel, University of Tunis
Al Beyroutiová, Maja, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Al-Shantir, Omar, UKF FPV Katedra fyziky
Alexa, Richard, UKF
Ambros, Michal
Ančicová, Lucia, Faculty of Natural Sciences, Comenius University in Bratislava
Antonov, Maksim, PhD
Arpáš, Henrich, Katedra informatiky FPV UKF v Nitre
Arroio, Agnaldo, University of São Paulo - Faculty of Education
Askari Hesni, Majid, Student

Ú

Úradníková, Katarína, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Úradníková, Katarína, FPV UKF v Nitre

A

Augustiničová, Gabriela, Univerzita Konštantína filozofa v Nitre Katedra ekológie a environmentalistiky

Ď

Ďúranová, Hana, Fakulta prírodných vied UKF v Nitre
Ďúranová, Hana, Department of Zoology and Anthropology, Faculty of Natural Sciences, Constantine the Philosopher University, 949 74 Nitra
Ďuricová, Martina, FMFI UK Bratislava

Á

Ábelová, Monika

Š

Šabíková, Henrieta, Obchodná akadémia, Zlaté Moravce
Šafář, Jaroslav, Mendelova univerzita Brno
Šajben, Darko, <span style="color: #111111; font-family: Helvetica, 'Segoe UI', Verdana, Geneva, Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 18px;">Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre</span>
Šajbidorová, Lucia
Šarocká, Anna, Katedra zoológie a antropológie FPV UKF
Šatalová, Barbora, Slovak
Šťastná, Pavla, Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture, Mendel University in Brno, Zemědělská 1/1665, 613 00 Brno, Czech Republic
Šťastný, Jiří
Šťastný, Matúš, Department of Botany and Genetics
Šedivá, Alica, KEE FPV UKF
Šedivý, Josef, informatics
Šerý, Ondřej, Geografický ústav, Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Kotlářská 2, 611 37 Brno
Šestáková, Ingrid, <span style="font-size: 11.5pt; font-family: Calibri, sans-serif; color: #222222; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; ba
Ševčík, Jaroslav, Ostravská univerzita v Ostravě, 30. dubna 22, 701 03 Ostrava
Ševčík, Michal, Department of Ecology and Environmental Sciences, Faculty of Natural Sciences, Constantine the Philosopher University in Nitra
Ševčíková, Viktória, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Šidlovská, Miroslava, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Šimkovič, Stanislav, Department of Physics, Faculty of Natural Sciences, Constantine the Philosopher University, Tr. A. Hlinku 1, 94901 Nitra
Šimkovič, Stanislav
Šimon, Branislav, Katedra ekológie a environmentalistiky
Šimonová, Ivana, University of Hradec Kralove
Šimonová, Ivana, UHK
Šimonová, Ivana, Faculty of Informatics and Management, University of Hradec Kralove, Hradec Kralove, <br />Czech Republic
Šimonová, Ivana, <p>UHK</p><p>Hradec Králové</p>
Šimonovičová, Jana, študent FPV
Škorecová, Ivana, Slovak
Škorecová, Ivana, single
Škorecová, Ivana, <span><span>Slovenský</span></span> (Slovakia)
Škorecová, Renáta, Študent UKF Nitra
Škorecová, Renáta, Študent UKF Nitra
Škultétyová, Dominika
Škuta, Petr, University of Ostrava
Šlekienė, Violeta, University of Šiauliai, Lithuania
Šolcová, Lucia, SK
Šorman, Dávid, Katedra geografie a regionálneho rozvoja UKF v Nitre
Šorman, Dávid
Šovčíková, Petronela, Katedra matematiky FPV UKF
Španková, Jana, Slovak
Španková, Jana
Šperka, Roman, Silesian University in Opava School of Business Administration in Karviná Department of Informatics Univerzitní nám.1934/3 73340, Karviná, Czech Republic
Šranko, Patrik, Katedra botaniky a genetiky, FPV UKF, Nábrežie mládeže 91, 949 74 Nitra
Štefanková, Mariana, Fakulta prírodných vied UKF v Nitre, Katedra zoológie a antropológie
Štencl, Michel, Mendelu Brno
Štillová, Veronika, Študent Univerzity Mateja Bela, Fakulty Prírodných vied, katedra biológie a ekológie.
Štochmaľová, Aneta, UKF
Štochmaľová, Aneta, UKF fpv kza
Štubňa, Igor, <p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><em><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-bidi-font-family: Calibri;" lang="EN-US">Dpt. of Physics, Constantine the Philosopher University, A. Hlinku 1, 949 74 Nitra, Slova
Štubňa, Igor
Štubňa, Igor (Slovakia)
Šubová, Lenka, Katedra matematiky Fakulta prírodných vied Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Šumný, Timotej, Katedra matematiky
Šunderlík, Ján, <p>Constantine the Philosopher University in Nitra</p><p> </p>
Šunderlík, Ján
Šutá, Zuzana, Žilinská univerzita, Fakulta prírodných vied, Žilinská univerzita,
Švajlen, Marek, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Švajlen, Marek, <span style="color: #111111; font-family: Helvetica, 'Segoe UI', Verdana, Geneva, Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre</span>
Švík, Karol, Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
Švec, Miroslav, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Švec, Peter, KI FPV UKF v Nitre
Švec, Peter
Švec, Peter, Department of Informatics, Constantine the Philosopher University in Nitra (Slovakia)

Ť

Ťažký, Jozef, UKF FPV KEE

Ž

Žatko, Tomáš
Žáček, Jaroslav, 30. dubna 22, 701 03 Ostrava
Žáček, Martin, Ostravská univerzita v Ostravě. Dvořáková 7, 70103 Ostrava
Žáčiková, Gabriela
Žgančíková, Ivana
Žiarovská, Jana, Affiliation to Slovak Agricultural University
Žiarovská, Jana, Slovak Agricultural University
Žila, Pavel, <span style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-ansi-language: EN-GB; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;" lang="EN-GB">Department of Ecology and Environme
Žila, Pavel
Žitná, Marcela, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žoncová, Michaela, KGRR FPV UKF v Nitre

Č

Čaládik, Maroš, Katedra geografie a regionálneho rozvoja
Čelková, Martina, FPV UKF
Čeretková, Soňa
Čeretková, Soňa, UKF Nitra, SK (Slovakia)
Čeretková, Soňa, Katedra matematiky FPV UKF, Trieda A.Hlinku 1, 949 01 Nitra
Čeretková, Soňa
Černá, Miloslava, University of Hradec Králové Faculty of Informatics and management
Černá, Miloslava, University of Hradec Králové Faculty of Informatics and management (Czech Republic)
Černíková, Karina, <p>Department of Psychology</p><p>Faculty of Economics and Management</p><p>Czech University of Life Sciences Prague</p><p>Kamycka 129</p><p>165 21 Prague 6 - Suchdol</p>
Černeková, Angelika
Čierniková, Malvína, Department of Soil Science, Faculty of Sciences, Comenius University in Bratislava
Čistoňövá, Zuzana, UKF FPV KEE
Čistoňová, Zuzana, UKF
Čongrádyová, Andrea
Čongrádyová, Andrea, Phd. student

B

Baťová, Katarína, Katedra ekológie a environmentalistiky
Baťová, Katarína
Bažaličková, Martina
Bažaličková, Martina, Univerzita Konštantína Filozofa (Slovakia)
Bažaličková, Martina, Univerzita Konštantína Filozofa
Babálová, Martina, JAS
Babosová, Ramona, Department of Zoology and Athropology, Constantine the Philosopher University in Nitra
Babosová, Ramona, Department of Zoology and Anthropology, Faculty of Natural Sciences, Constantine the Philosopher University, 949 74 Nitra (Slovakia)
Bacsová, Zuzana, SPU Nitra, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
Badlík, Ondrej, <span style="color: #111111; font-family: Helvetica, 'Segoe UI', Verdana, Geneva, Arial, sans-serif; font-size: 12px; background-color: #ebebeb;">Fakulta prírodných vied UMB v Banskej Bystrici</span>
Bagheri, Tahere
Bahnová, Katarína, Section 3 - Ecology and Environmentalistic
Bajzová, Katarína, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Bakay, Ladislav
Baldovská, Simona, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Balková, Barbora, UKF, Fakulta prírodných vied
Ballová, Dominika, Katedra matematiky
Balogh, Zoltán
Balogh, Zoltán, KI FPV UKF Nitra (Slovakia)
Baltazár, Tivadar
Baltazár, Tivadar, Mendel University in Brno, Faculty of Horticulture in Lednice (Czech Republic)
Baltazár, Tivadar
Bara, Boris, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Fakulta prírodných vied Katedra informatiky
Barabanova, Irina, Siauliai University
Barcíková, Eva, slovak
Barcíková, Eva, Department of Mathematics Faculty of Natural Sciences Constantin the Philosopher University Nitra
Bardovičová, Miroslava, Katedra geografie a regionálneho rozvoja
Barkauskaite, Marija
BAROŠ, Stanislav, KCH FPV UKF v Nitre, Tr. A. Hlinku, 949 74, Nitra
Baroš, Stanislav, Katedra chémie FPV UKF Nitra
Bartková, Alexandra, <p>Katedra botaniky a genetiky</p><p>UKF v Nitre</p>
Bartková, Alexandra, <p>Katedra botaniky a genetiky</p><p>Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre</p>
Bashir, Bashir Omer
Bauerová, Mária
Bāliņš, Andris, Mr.
Bábiková, Martina, Katedra zoológie a antropológie,FPV UKF, Nábrežie mládeže 91, 949 74 Nitra
Bánovský, Milan, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Fakulta Prírodných vied Katedra životného prostredia
Bílek, Martin, UKF
Bílek, Martin, University of Hradec Kralove Faculty of Science and Charles University Faculty of Education (Czech Republic)
Bílek, Martin, <p>University of Hradec Kralove</p><p>Faculty of Science</p><p>Rokitanskeho 62</p><p>500 03 Hradec Kralove</p><p>Czech Republic</p>
Bílek, Martin, UKF
Bílková, Renata, University of Pardubice
Búranová, Magdaléna, študent
Břehovský, Jiří, FVTM UJEP, Ústí nad Labem, ČR
Bešina, Daniel, Katedra archeológie
Bežo, Milan, Affiliation to Slovak Agricultural University
Benacka, Jan
Benc, Michal, FPV UKF; Katedra zoológie a antropológie
Benc, Michal, FPV UKF
Bencová, Michaela, KEE
Benczová, Martina
Benczová, Martina
Bene, Tomáš
Benešová, Ludmila
Benická, Patrícia, UKF v Nitre, Tr. A. Hlinku 1, Nitra
Benická, Patrícia, Katedra matematiky, FPV UKF v Nitre
Benko, Ľubomír, Ústav systémového inženýrství a informatiky Univerzita Pardubice
Benko, Ľubomír, University of Pardubice, Faculty of Economics and Administration, Institute of System Engineering and Informatics, Pardubice, Czech Republic
Benko, Michal, Constantine the phylosopher university
Benko, Michal
Bilbokaite, Renata
Bilišňanská, Mária, ODF ÚFV PF UPJŠ v Košiciach
Bilic, Michal, Katedra geografie a regionálneho rozvoja
Blahová, Jana, <!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/>
Bočková, Veronika, Fakulta prírodných vied - katedra matematiky a fyziky
Bočková, Veronika, Fakulta prírodných vied - katedra matematiky a fyziky (Slovakia)
Bošeľa, Matej, Fakulta prírodných vied,Tajovského 40, Univerzita Mateja Bela ,Banská Bystrica
Boboňová, Ivana
Boleček, Peter
Bolešová, Lenka, Slovak
Boltižiar, Martin, FPV - Katedra geografie a regionálneho rozvoja
Boltižiar, Martin, KGRR FPV UKF
Boltižiar, Martin
Boriková, Lucia, Fakulta prírodných vied, Katedra geografie a regionálneho rozvoja
Borkovcová, Marie, Mendelova univerzita v Brně Zemědělská 1/1665 613 00 Brno
Borodiniene, Angele
Bradáč, Vladimír, University of Ostrava
Bradáč, Vladimír, University of Ostrava (Czech Republic)
Brana, Martina, Slovak Republic
Braná, Martina, FPV UKF
Braná, Martina, KBG FPV UKF, Nábrežie mládeže 91, Nitra
Braniša, Jana
Brazina, David, Ostravská Univerzita v Ostravě
Bretšnajdrová, Edita, Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická, Katedra anorganické technologie, Nám. Čs. Legií 565, 532 10 Pardubice
Brodenec, Ivan, odborný asistent
Brodenec, Ivan
Bruteničová, Michaela, Katedra matematiky FPV UMB, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica
Buša, Jaroslav, Katedra inžinierskej geológie Univerzita Komenského v Bratislave, Prif UK Mlynská dolina, Ilkovičova 6 842 15 Bratislava 4
Bubelíny, Patrik
Budina, Jan, Czech Republic
Bugár, Gabriel, Department of ecology and environmental sciences. Faculty of Natural Sciences, Constantine the Philosopher University in Nitra.
Bujok, Petr, 30.dubna 22, Ostrava 70103
Bulejová, Alexandra, Katedra geografie a regionálneho rozvoja FPV, UKF
Bulková, Kristína, <p>Katedra matematiky</p><p>Fakulta prírodných vied</p><p>Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre</p>
Bulková, Kristína, Katedra matematiky Fakulta prírodných vied UKF v Nitre
Bureš, Marek, University of West Bohemia in Pilsen
Burgerová, Jana, Faculty of Education University of Presov
Burgerová, Jana, University of Presov
Burianová, Mária
Buzák, Michal, Katedra informatika, FPV UMB BB
Bystrianska, Mária, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

C

Cafiková, Kristína, <p>Department of Mathematics</p><p>Faculty of Natural Sciences</p><p>Constantine the Philosopher University</p>
Cafiková, Kristína, Constantin the Philosopher University in Nitra
Cafiková, Kristína
Candráková, Andrea
Candráková, Andrea, <p>Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre</p><p>Fakulta prírodných vied</p><p>Katedra ekológie a environmentalistiky</p>
Capcarová, Marcela, Department of Animal Physiology, Slovak University of Agriculture, 949 76 Nitra
Cápay, Martin, Constantine the Philosopher University in Nitra, Nitra, Slovakia
Cápay, Martin, KI FPV UKF in Nitra
Cápay, Martin, KI FPV UKF in Nitra
Celiński, Konrad, Department of Genetics, Institute of Experimental Biology, Adam Mickiewicz University, Umultowska 89, 61-614 Poznań, POLAND
Chabadová, Zuzana
Chalupková, Anna, Faculty of Natural Sciences, Comenius University in Bratislava
Chehlarova, Toni Kondeva, IMI BAS
Chovancová, Hana
Chovancová, Hana, KZA FPV UKF v Nitre, Nábrežie mládeže 91, 949 74 Nitra (Slovakia)
Chovancová, Hana
Chroustová, Kateřina, <p>University of Hradec Kralove</p><p>Faculty of Science</p><p>Rokitanskeho 62</p><p>500 03 Hradec Kralove</p><p>Czech Republic</p>
Chylo, Lukas, <span style="color: #111111; font-family: Helvetica, 'Segoe UI', Verdana, Geneva, Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Department of Informatics, Constantine the Philosopher University in Nitra</span>
Cibulková, Katarína, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Cintula, David, <span style="color: #111111; font-family: Helvetica, 'Segoe UI', Verdana, Geneva, Arial, sans-serif; font-size: 12px; background-color: #ebebeb;">Fakulta prírodných vied UMB v Banskej Bystrici</span>

c

cintula, martin

C

Civan, Marek, <p>Department of Geography and Regional Development</p><p>Faculty of Natural Sciences</p><p>Constantine the Philosopher University in Nitra Slovakia</p>
Civan, Marek, Department of Geography and Regional Development Faculty of Natural Sciences Constantine the Philosopher University in Nitra Slovakia
Compľová, Martina, Jesenná 5, 040 11 Košice
Csáky, Antal, KM FPV UKF Nitra
Csákyová, Veronika, KBG FPV UKF Slovakia
Csákyová, Veronika, <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLI (Slovakia)
Csősz, Aranka
Csicsolová, Iveta, Katedra základov a vyučovania informatiky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave (KZVI FMFI UK BA)
Csudaiová, Monika, študent

D

Danóczi, Matúš, Študent Katedra Informatiky FPV UKF v Nitre
Dankaninová, Lenka
David, Stanislav, UKF
David, Stanislav
Deutscher, Jan, MENDELU Brno
Dianová, Dáša, Univerzita Konštantína Filozofa Fakulta prírodných vied Geografia v regionálnom rozvoji
Dieška, Peter
Dimitrova, Neli, Institute of Mathematics and Informatics, Bulgarian Academy of Sciences
Dobroviczká, Terézia, <p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 10.0pt;">Department of Botany and Genetics, Constantine the Philosopher University in Nitra, Nábrežie mládeže 91, 949 74 Nitra</span></p>
Dobroviczká, Terézia, Department of Botany and Genetics, Constantine the Philosopher University in Nitra, Nábrežie mládeže 91, 949 74 Nitra
Dolenc, Kosta, Faculty of natural sciences and mathematics, UM, Maribor, Slovenia
Dolná, Zuzana
Dravecká, Beáta
Drábová, Monika, Slovak
Drga, Jozef, Department of physics, Faculty of Electrical Engineering, University of Žilina, Univerzitná 1, 010 26 Žilina
Drlík, Martin
Drlík, Martin, KI FPV UKF v Nitre
Drlík, Martin, KI FPV UKF v Nitre (Slovakia)
Drlík, Martin, Department of Informatics, Constantine the Philosopher University in Nitra
Droštinová, Lenka, Katedra chémie
Dubcova, Alena
Dubcová, Alena, KGRR FPV UKF v Nitre
Dubcová, Alena, KGRR, FPV UKF, Tr. A. Hlinku 1, Nitra
Dubcová, Alena
Dudáková, Simona, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Katedra fyziky
Dvořák, Karel
Dysková, Simona, UKF Nitra
Dziak, Matúš, Katedra geografie a regionálneho rozvoja FPV UKF v Nitre<div id="__if72ru4sdfsdfrkjahiuyi_once" style="display: none;"> </div><div id="__hggasdgjhsagd_once" style="display: none;"> </div>

E

Eger, Ludvík, University of West Bohemia
Egerová, Dana, University of West Bohema
Eliašová, Zuzana, Katedra botaniky a genetiky Fakulta prírodných vied Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

F

Faragová, Natália, CVRV
Fečo, Ondrej
Ferenčíková, Zuzana, Univerzita Pardubice
Ferenc, Štefan, <p class="autoi" style="text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 12pt; font-family: Calibri, sans-serif;">Katedra geografie a geológie, Fakulta prírodných vied UMB, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica</span></p>
Ferrigo, Marco, Department of Mathematics, University of Pisa
Feszterová, Melánia
Feszterová, Melánia, Constantine the Philosopher University in Nitra
Filipejová, Terézia, Slovenská poľnohospodárska univerzita, A. Hlinku 2, 949 76 Nitra, Slovenská republika
Filipik, Jakub, <span style="color: #111111; font-family: Helvetica, 'Segoe UI', Verdana, Geneva, Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Department of Informatics, Constantine the Philosopher University in Nitra</span>
Filipková, Sarah, Univerzita Mateja Bela Fakulta prírodných vied katedra geografie a geológie
Flogie, Andrej, <p>Institute Anton Martin Slomšek</p><p>Vrbanska 30</p><p>Maribor</p><p>Slovenia</p>
Florková, Michaela, Katedra matematiky, FPV UKF, Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
Fojtík, Rostislav, Department of Computer Science Faculty of Science University of Ostrava Czech Republic
Francisti, Jan, Katedra informatiky / Fakulta prírodných vied UKF v Nitre
Fridrich, Peter, KATEDRA GEOGRAFIE A REGIONÁLNEHO ROZVOJA (FPV) UKF

G

Gašparovičová, Petra, Department of Ecology and Environmental Sciences, Faculty of Natural Sciences, Constantine the Philosopher University in Nitra
Gaľa, Michal, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Gajdoš, Matej, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Gajdošová, Zuzana, Katedra biológie a ekológie, Fakulta prírodných vied Univerzity Mateja Bela Banskej Bystrici, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica

g

galbavá, monika, PV UKF

G

Galgóci, Martin, KBG FPV UKF
Galgóci, Martin
Galková, Jela, <span><span><span><span><span><span>Slovenský</span></span></span></span></span></span>
Gallik, Jozef, FPV
Galliková, Gabriela
Galliková, Gabriela, CONSTANTINE THE PHILOSOPHER UNIVERSITY IN NITRA FACULTY OF NATURAL SCIENCES
Galliková, Gabriela
Gangur, Mikuláš, University of West Bohemia
Garai, Zoltán
Gavrilov, Andrey, Novosibirsk State Technical University, Novosibirsk, Russia

g

gavurnikova, sona

G

Gáliková, Lucia, Katedra matematiky a informatiky, Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita
Gális, Marek, Department of Ecology and Environmental Sciences, Constantine the Philosopher University in Nitra, Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra, Slovakia marek.galis@ukf.sk
Gális, Marek
Gömöry, Dušan, Slovak Republic
Gömöry, Dušan
Główczewska, Kamila, Department of Genetics, Institute of Experimental Biology, Adam Mickiewicz University, Umultowska 89, 61-614 Poznań, Poland
Gemmel, Marián, UKF - Fakulta prírodných vied - Aplikovaná informatika
Gerhátová, Žaneta, PF TU v Trnave, Katedra fyziky, Priemyselná 4, 917 01 Trnava
Gharehbash, Ashoor-Mohammad, Dep. Animal Science, University of Gonbad Kavoos, Iran
Ghorbani, Roohollah, Dep. of Agricultural Sciences, Islamic Azad University of Azadshahr, Iran.
Gladavská, Lenka, Faculty of Economics, University of West Bohemia in Pilsen
Gogoláková, Anna, Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
Gonda, Dalibor
Gondášová, Anna, Katedra environmentálneho manžérstva, Fakulta prírodných vied Univerzity Mateja Bela, Tajovského 40, 97401 Banská Bystrica
Gorejová, Radka, Katedra fyzikálnej chémie, PF UPJŠ, Šrobárova 2, 041 80 Košice
Gorghiu, Gabriel, <p class="DIVAIAffiliation"><span style="mso-ansi-language: EN-US; mso-no-proof: no;" lang="EN-US">Valahia University, Targoviste, Romania</span></p>
Graňáková, Lenka, Fakulta prírodných vied UKF v Nitre
Grežo, Henrich, Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
Grebečiová, Andrea, UKF FPV KEE Tr. A. Hlinku1, Nitra 949 74
Greener, Sue, Brighton Business School, UK
Gregar, Tomáš, Faculty of Informatics, Masaryk University
Gregorová, Bohuslava, Tajovského 40 Banská Bystrica 97401
Gregorová, Zuzana, student
Gregorová, Zuzana, student (Slovakia)
Grižáková, Veronika, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Grislis, Ziedonis, Dr.
Grivokostopoulou, Foteini, <span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 15px;">University of Patras</span>
Grudzień, Jacek, Higher School of Information Technology, ul. Mickiewicza 29, Katowice, Poland
Guncaga, Jan, Comenius University in Bratislava, Faculty of Education, Racianska 59, 813 34 Bratislava, SK
Gyepesová, Natália, <p>Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre</p><p>Fakulta prírodných vied</p><p>Katedra Chémie</p>

H

Hašková, Alena, <span style="font-family: Times New Roman;"><span style="mso-ansi-language: EN-GB;" lang="EN-GB"><span style="font-size: medium;">Department of Technology and Information Technologies,</span></span></span><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-layout-grid-ali
Habekova, Monika
Haile, Meaza Birhane, University of Pardubice
Haladová, Ivana, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Halama, Filip, UKF v Nitre, Tr. A. Hlinku 1, Nitra
Halama, Filip, Katedra matematiky, FPV UKF v Nitre
Halamíček, Petr
Haláková, Jarmila, Translatologický ústav UK v Prahe
Halenár, Marek
Halvoník, Dominik, KI FPV UKF
Halvoník, Dominik, Katedra informatiky FPV UKF
Halvonik, Dominik, Constantine the Philosopher University in Nitra
Hanáková, Monika
Hanzlíková, Zuzana
Hanzlíková, Zuzana, PhD. student (Slovakia)
Hanzsér, Attila
Hatzilygeroudis, Ioannis, <span style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-GB; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: yes;">University
Hauptvogelová, Daša, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied, Katedra geografie a regionálneho rozvoja
Húlan, Tomáš, <p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><em><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;" lang="EN-US">Dpt. of Physics, Constantine the Philosopher University, A. Hlinku 1, 949 74 Nitra, Slovakia</span></em></p>
Hečková, Zuzana, Univezita Konštatína Filozofa
Heba, Agnieszka, Higher School of Occupational Safety of Katowice
Hedayati, Seyyed Aliakbar
Hegedűs, Ondrej
Hladík, Jan, Student - Ostravská Univerzita v Ostravě
Hladká, Alexandra, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Hladká, Dominika, Gemologický Ústav FPV UKF v Nitre
Hlavatá, Jana, Slovak
Hlavina, Patrik, Univerzita Konštatntína Filozofa v Nitre
Hlinková, Andrea, Centrum výskumu rastlinnej výroby, Bratislavská 122, Piešťany, 92168
Hlisníková, Henrieta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Hlisníková, Henrieta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FPV, KZA (Slovakia)
Hnátová, Silvia
Holá, Oľga, Ústav fyzikálnej chémie a chemickej fyziky FCHPT STU, 812 37 Bratislava, Radlinského 9
Holečková, Klaudia, Fakulta prírodných vied (študent)
Horáčková, Marie
Horáková, Anna, študentka 2. ročníka BIm 09, FPV, UKF
Horáková, Tereza, Pedagogue, Czech University of Life Sciences in Prague, CR
Horičková, Henrieta
Horičková, Henrieta, UKF Nitra
Horičková, Henrieta
Horkovičová, Kristína, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre , Fakulta prírodných vied, Katedra chémie
Hornik, Bartosz, Department of Genetics, Institute of Experimental Biology, Adam Mickiewicz University, Umultowska 89, 61-614 Poznań, Poland
Horváthová, Dana
Horváthová, Dana, Faculty of Natural Sciences, Matej Bel University, Banská Bystrica, Slovakia (Slovakia)
Houška, Milan
Houška, Milan, <p>Department of Systems Engineering</p><p>Faculty of Economics and Management</p><p>Czech University of Life Sciences Prague</p><p>Kamycka 129</p><p>165 21 Prague 6 - Suchdol</p>
Houšková Beránková, Martina, Pedagogue, Czech University of Life Sciences in Prague, CR
Hrabošová, Silvia
Hrabovská, Zuzana, <span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: medium;"><span style="line-height: 18.399999618530273px;">Faculty of Natural Sciences, Comenius University in Bratislava</span></span>
Hrdý, Pavol, Fakulta Prírodných Vied UKF
Hrešková, Anna, Department of Mathematics, Faculty of Natural Sciences, University of Constantine the Philosopher in Nitra
Hreinsdóttir, Freyja, University of Iceland
Hricáková, Nikola, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Hrnčiarová, Eva, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Hroncová, Alena, Slovak
Hruška, Michal, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská technická univerzita v Bratislave
Hubálovská, Marie, UHK Hradec Králové, CZ
Hubálovský, Štěpán, UHK Hradec Králové, CZ
Hubinová, Nikola
Hubinová, Nikola, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Hudáčová, Monika, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Košice
Hudec, Michal, Univerzita Konštantína Filozofa, Fakulta prírodných vied, Katedra chémie, Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
Hudec, Michal
Hudec, Michal, Slovakia (Slovakia)
Hujová, Zuzana, Katedra biológie FPV UMB Tajovského 40 Banská Bystrica 97401
Hula, Vladimír, Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture, Mendel University in Brno, Zemědělská 1/1665, 613 00 Brno, Czech Republic
Hunková, Júlia, Ústav genetiky a biotechnológií rastlín Slovenskej akadémie vied Akademická 2 P. O. Box 39A 950 07 Nitra
Husová, Lucia Anna, Katedra jadrovej a subjadrovej fyziky, PF UPJŠ, Park Angelinum 9, 040 01 Košice
Hvorecký, Jozef, Vysoká škola manažmentu Panónska cesta 17 851 04 Bratislava

I

Iľašová, Klára, Katedra zoológie a antropológie, FPV UKF, Nábrežie mládeže 91, 949 74 Nitra
Iľko, Tomáš, Správa NP Muránska planina, ŠOP SR
Ifka, Patrik, KF FPV UKF Nitra
Ildikó Matušíková, Terézia Dobroviczká, Beáta Piršelová,
Illášová, Ľudmila
Imrichová, Helena, Katedra zoológie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského, Mlynská dolina B-1, 842 15, Bratislava
Iordache, Dragos Daniel, <p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 11.0pt; mso-ansi-language: EN-US;" lang="EN-US">National Institute for Research and Development in Informatics - ICI Bucharest, Romania</span></p>
Ivančáková, Soňa
Ivančáková, Soňa, Katedra informatiky FPV UMB Banská Bystrica

J

Jacková, Jana
Jakab, Imrich, Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
Jakab, Imrich
Jakab, Imrich, FPV UKF v Nitre, Tr. A.Hlinku 1, 949 74 Nitra (Slovakia)
Jakab, Imrich, <p class="DIVAIAbstracttext"><span style="mso-bidi-font-size: 11.0pt; color: #333333; font-style: normal;" lang="EN-GB">The Department of Ecology and Environmental Sciences</span><span style="mso-bidi-font-size: 11.0pt; color: black; background: white; fo
Jakabová, Silvia
Jakabová, Zuzana
Jakubíková, Andrea, Katedra zoológie a antropológie, Fakulta prírodných vied UKF v Nitre
Jakubcová, Andrea, <p><strong>Department of</strong><strong> Ecology and Environmentalistics</strong></p><p>Faculty of Natural Sciences</p><p>Constantine the Philosopher University</p>
Jakubjak, Juraj, Katedra techniky a informačných technológii
Jamrichová, Eva, Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University, CZ-611 37 Brno, Czech Republic; Department of Botany, Faculty of Science, Charles University in Prague, Benátská 2, CZ-12801 Praha 2, Czech Republic
Jančich, Martin
Jančovič, Martin, Katedra ekológie a environmentalistiky
Janáková, Milena, SU SBA Karvina
Janáková, Milena, SU OPF Karviná
Janiga, Robert, Catholic University in Ruzomberok, Faculty of Education, Hrabovska cesta 1, 034 01 Ruzomberok, SK
Jaroš, Martin, Katedra geografie a regionálneho rozvoja
Javorcik, Tomas, University of Ostrava
Ježek, Bruno, Faculty of Informatics and Management, University of Hradec Králové
Jedličková, Katarína, Katedra zoológia a antropológie
Jedličková, Katarína, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Jenčo, Michal
Jendryščík, Peter, Katedra Chémie FPV UMB
Jenis, Julo, A.Hlinku č.1, Nitra
Jindrová, Terézia, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Jirava, Pavel, Faculty of Economics and Administration, University of Pardubice, Institute of System Engineering and Informatics, Studentská 84, 532 10 Pardubice CZECH REPUBLIC
Jobbágy, Valér
JOMOVÁ, Klaudia, KCH FPVUKF v Nitre, Tr. A. Hlinku, 949 74, Nitra
Jonášová, Hana, University of Pardubice Faculty of Economics and Administration Institute of System Engineering and Informatics
Jurinová, Jana, <p>Univerzita Sv. Cyrila a Metoda</p><p>Nám. J. Herdu 2, 917 01 Trnava</p>
Jurová, Anna, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

K

Kačalová, Nikola, Kačalová
KAČERIAKOVÁ, Darina
Kabinová, Barbora, Institute of Landscape Ecology of Slovak Academy of Sciences, Štefánikova 3, 81499 Bratislava
Kadlecik, Miroslav, SR
Kadlecik, Miroslav, SR (Slovakia)
Kaiglova, Jana, PhD. Student of Physical geography and geoecology, Charles University in Prague
Kaisová, Dominika, Katedra ekológie a environmentalistiky
Kalčok, Andrej, Fakulta prírodných vied UMB v Banskej Bystrici
Kanianska, Radoslava
Kanianska, Radoslava, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, FPV, Katedra životného prostredia. (Slovakia)
Kapusta, Jozef, KI FPV UKF v Nitre
Kapusta, Jozef, Constantine the Philosopher University in Nitra
Karabínošová, Lenka, Katedra chémie, FPV UKF, Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
Karšayová, Marianna
Kasanovský, Viktor, UKF
Kasáš, Karol, Ústav systémového inženýrství a informatiky, FES Univerzita Pardubice, Studentská 84, 532 10 Pardubice, Česká republika
Kasparova, Miloslava, University of Pardubice Faculty of Economics and Administration Institute of System Engineering and Informatics
Katriniok, Jan, Hlučín
Károlyová, Ingrid
Kóšová, Mária, SR
Kňažická, Zuzana, Katedra Fyziológie Živočíchov, Fakulta Biotechnológie a Potravinárstva, Slovenská Poľnohospodárska Univerzita v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
Kňažická, Zuzana, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta biotechnologie a potravinárstva, Katedra fyziologie živočíchov
Křupka, Jiří, Institute of System Engineering and Informatics Faculty of Economics and Administration University of Pardubice Czech Republic University of Pardubice Studentská 95 Pardubice 532 10 Česká republika
Křupka, Jiří, Faculty of Economics and Administration, University of Pardubice, Institute of System Engineering and Informatics, Studentská 84, 532 10 Pardubice CZECH REPUBLIC
Kedrová, Eva, <span class="instruct">Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre</span>
Kelemenová, Annamária, Katedra botaniky a genetiky
Kelemenová, Lenka, Ústav ekonomiky a manažmentu, FPV UKF, Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
Kennedy, Roy, University of Worcester National Pollen and Aerobiology Research Unit
Keresztesová, Soňa, KZKA,FZKI,Tulipánová 7,Nitra
Kerezstesová, Soňa, Tulipánová 7, 949 01 Nitra
Khmara, Iryna, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Ústav experimentálnej fyziky SAV v Košiciach
Kišacová, Adela, Katedra botaniky, FAPZ, SPU
Kišová, Veronika, Fakulta prírodných vied UKF v Nitre Katedra geografie a regionálneho rozvoja
Kidová, Anna, Geografický ústav SAV, Bratislava
Kirchnerová, Katarína, Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra Hlohovecká 2 951 41 Lužianky
Kireš, Marián, ODF ÚFV PF UPJŠ v Košiciach
Kis, Marta, Metropolitan University Budapest
Klein, Ján, Section 3 - Ecology and Environmentalistic
Klement, Milan, Faculty of Education, Palacky University in Olomouc, Department of Technical Education and Information Technology
Klepancová, Michaela, Katedra matematiky, FPV UKF v Nitre
Klimant, Peter
Klimant, Peter, UKF FPV KEE
Klimeš, Cyril
Klimeš, Cyril, Osu (Czech Republic)
Klimeková, Eva, Katedra základov a vyučovania informatiky, FMFI, UK v BA
Klimentová, Lucia, Katedra matematiky FPV UKF v Nitre
Klimová, Nika, Katedra informatiky FPV UMB Banská Bystrica
Klimová, Nika
Klobučník, Miroslav, FPV UKF
Klubal, Libor, Univerzity of Ostrava

1 - 500 of 1121 Items    1 2 3 > >>