Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

A

Aberšek, Boris, University of Maribor, Slovenia
Aberšek, Boris, Faculty of natural sciences and mathematics, UM, Maribor, Slovenia
Aberšek, Boris, University of Maribor
Aberšek, Boris, <!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]-->&lt;span style="font-size: 12.0pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times
Aberšek, Metka Kordigel, <p>University of Maribor</p><p>Faculty of Natural Science and Mathematics</p>
Aberšek, Metka Kordigel, <em style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 11pt; mso-ansi-language: EN-GB;" lang="EN-GB">University of Maribor, Slovenia</span></em>
Abersek, Boris, Professor
Abersek, Boris, University of Maribor, Slovenia
Adamikova, Alexandra
Adamikova, Alexandra, Psysics (Slovakia)
Adamkovič, Filip, UKF v Nitre
Adamkovičová, Martina, University of Presov
Adamkovičová, Soňa, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre - študent
Adamov, Abzetdin, Center for Data Analytics Research, ADA University
Akaichi, Jalel, University of Tunis
Al Beyroutiová, Maja, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Al-Shantir, Omar, UKF FPV Katedra fyziky
Alexa, Richard, UKF
Ambros, Michal
Ančicová, Lucia, Faculty of Natural Sciences, Comenius University in Bratislava
Antalová, Michaela
Antonov, Maksim, PhD
Arpáš, Henrich, Katedra informatiky FPV UKF v Nitre
Arroio, Agnaldo, University of São Paulo - Faculty of Education
Askari Hesni, Majid, Student

Ú

Úradníková, Katarína, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Úradníková, Katarína, FPV UKF v Nitre

A

Augustiničová, Gabriela, Univerzita Konštantína filozofa v Nitre Katedra ekológie a environmentalistiky
Auxt, Martin, FPV UMB
Auxtová, Michaela, Katedra biológie a ekológie, Fakulta prírodných vied UMB

Ď

Ďúranová, Hana, Fakulta prírodných vied UKF v Nitre
Ďúranová, Hana, Department of Zoology and Anthropology, Faculty of Natural Sciences, Constantine the Philosopher University, 949 74 Nitra
Ďuricová, Martina, FMFI UK Bratislava
Ďurinková, Adriána, Katedra geografie a regionálneho rozvoja FPV UKF v Nitre
Ďurinková, Adriána, Katedra geografie, geoinformatiky a regionálneho rozvoja FPVaI UKF v Nitre

Á

Ábelová, Monika
Ádámová, Kitty, Študent - katedra životného prostredia UMB

Š

Šabíková, Henrieta, Obchodná akadémia, Zlaté Moravce
Šafář, Jaroslav, Mendelova univerzita Brno
Šajben, Darko, <span style="color: #111111; font-family: Helvetica, 'Segoe UI', Verdana, Geneva, Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 18px;">Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre</span>
Šajben, Jakub, Katedra informatiky FPV UKF
Šajbidorová, Lucia
Šarocká, Anna, Katedra zoológie a antropológie FPV UKF
Šatalová, Barbora, Slovak
Šťastná, Pavla, Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture, Mendel University in Brno, Zemědělská 1/1665, 613 00 Brno, Czech Republic
Šťastný, Jiří
Šťastný, Matúš, Department of Botany and Genetics
Šíblová, Zuzana, ÚKE SAV, Bratislava
Šóky, Jakub, <span class="instruct">Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre</span>
Šebová, Eva, Katedra antropológie a genetiky človeka Prírodovedecká Fakulta Univerzita Karlova Albertov 6, 128 00 Praha 2
Šedivá, Alica, KEE FPV UKF
Šedivý, Josef, informatics
Šerý, Ondřej, Geografický ústav, Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Kotlářská 2, 611 37 Brno
Šestáková, Ingrid, <span style="font-size: 11.5pt; font-family: Calibri, sans-serif; color: #222222; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; ba
Ševčík, Jaroslav, Ostravská univerzita v Ostravě, 30. dubna 22, 701 03 Ostrava
Ševčík, Michal, Department of Ecology and Environmental Sciences, Faculty of Natural Sciences, Constantine the Philosopher University in Nitra
Ševčíková, Viktória, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Šidlovská, Miroslava, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Šima, Martin, FPV UMB, Tajovského 40, 974 04 Banská Bystrica
Šimkovič, Stanislav
Šimkovič, Stanislav, Department of Physics, Faculty of Natural Sciences, Constantine the Philosopher University, Tr. A. Hlinku 1, 94901 Nitra (Slovakia)
Šimon, Branislav, Katedra ekológie a environmentalistiky
Šimončič, Ján
Šimonides, Ján, Katedra informatiky - Univerzita Mateja Bela
Šimonová, Ivana, UHK
Šimonová, Ivana, Faculty of Informatics and Management, University of Hradec Kralove, Hradec Kralove, <br />Czech Republic
Šimonová, Ivana, <p>UHK</p><p>Hradec Králové</p>
Šimonová, Ivana, University of Hradec Kralove (Czech Republic)
Šimonovičová, Jana, študent FPV
Škorecová, Ivana, Slovak
Škorecová, Ivana, single
Škorecová, Ivana, <span><span>Slovenský</span></span> (Slovakia)
Škorecová, Renáta, Študent UKF Nitra
Škorecová, Renáta, Študent UKF Nitra (Slovakia)
Škubica, Patrik, <p>Katedra antropológie a genetiky človeka Prírodovedecká Fakulta Univerzita Karlova Albertov 6, 128 00 Praha 2</p>
Škultétyová, Dominika
Škuta, Petr, University of Ostrava
Šlekienė, Violeta, University of Šiauliai, Lithuania
Šolcová, Lucia, SK
Šolcová, Sofia, Katedra prírodovedných a technických disciplín, Pedagogická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove
Šorman, Dávid
Šorman, Dávid, Katedra geografie a regionálneho rozvoja UKF v Nitre (Slovakia)
Šorman, Dávid, Katedra geografie a regionálneho rozvoja FPV UKF
Šovčíková, Petronela, Katedra matematiky FPV UKF
Španková, Jana
Španková, Jana, Slovak
Šperka, Roman, Silesian University in Opava School of Business Administration in Karviná Department of Informatics Univerzitní nám.1934/3 73340, Karviná, Czech Republic
Šranko, Patrik, Katedra botaniky a genetiky, FPV UKF, Nábrežie mládeže 91, 949 74 Nitra
Šrobár, Michal, Študent na FPV UMB - Aplikovaná Informatika
Štefanková, Mariana, Fakulta prírodných vied UKF v Nitre, Katedra zoológie a antropológie
Šteflovičová, Kristína, Katedra informatiky, FPVAI UKF Nitra
Šteflovičová, Kristína, Študent
Štencl, Michel, Mendelu Brno
Štillová, Veronika, Študent Univerzity Mateja Bela, Fakulty Prírodných vied, katedra biológie a ekológie.
Štochmaľová, Aneta, UKF fpv kza
Štochmaľová, Aneta, UKF
Štubňa, Igor
Štubňa, Igor, <p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><em><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-bidi-font-family: Calibri;" lang="EN-US">Dpt. of Physics, Constantine the Philosopher University, A. Hlinku 1, 949 74 Nitra, Slova
Štubňa, Igor
Štubňová, Michaela, Katedra matematiky, FPV UKF, Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra,
Šubová, Lenka, Katedra matematiky Fakulta prírodných vied Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Šumný, Timotej, Katedra matematiky
Šunderlík, Ján, <p>Constantine the Philosopher University in Nitra</p><p> </p>
Šunderlík, Ján
Šuránek, Matej, Katedra chémie, FPV UMB Banská Bystrica
Šutá, Zuzana, Žilinská univerzita, Fakulta prírodných vied, Žilinská univerzita,
Šuvada, Tomáš, Katedra geografie a geológie, FPV UMB v Banskej Bystrici
Švajlen, Marek, <span style="color: #111111; font-family: Helvetica, 'Segoe UI', Verdana, Geneva, Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre</span>
Švajlen, Marek, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre (Slovakia)
Švajlen, Marek, UKF FPV kgrr
Švík, Karol, Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
Švec, Miroslav, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Švec, Peter, Department of Informatics, Constantine the Philosopher University in Nitra
Švec, Peter, KI FPV UKF v Nitre
Švec, Peter

Ť

Ťažký, Jozef, UKF FPV KEE

Ž

Žatko, Tomáš
Žáček, Jaroslav, 30. dubna 22, 701 03 Ostrava
Žáček, Martin, Ostravská univerzita v Ostravě. Dvořáková 7, 70103 Ostrava
Žáčiková, Gabriela
Žgančíková, Ivana
Žiarovská, Jana, Affiliation to Slovak Agricultural University
Žiarovská, Jana, Slovak Agricultural University
Žila, Pavel
Žila, Pavel, <span style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-ansi-language: EN-GB; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;" lang="EN-GB">Department of Ecology and Environme
Žitná, Marcela, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Živická, Viktória, Katedra chémia FPV UMB Banská Bystrica
Žoncová, Michaela, KGRR FPV UKF v Nitre

Č

Čajková, Silvia, Katedra ekológie a environmentalistiky, FPV UKF Nitra
Čaládik, Maroš, Katedra geografie a regionálneho rozvoja
Čelková, Martina, FPV UKF
Čeretková, Soňa, UKF Nitra, SK
Čeretková, Soňa
Čeretková, Soňa, Katedra matematiky FPV UKF, Trieda A.Hlinku 1, 949 01 Nitra (Slovakia)
Čeretková, Soňa
Černá, Miloslava, University of Hradec Králové Faculty of Informatics and management
Černá, Miloslava, University of Hradec Králové Faculty of Informatics and management
Černíková, Karina, <p>Department of Psychology</p><p>Faculty of Economics and Management</p><p>Czech University of Life Sciences Prague</p><p>Kamycka 129</p><p>165 21 Prague 6 - Suchdol</p>
Černeková, Angelika
Červeňanský, Samuel, Univerzita Mateja Bela, Katedra geografie a geológie
Čierniková, Malvína, Department of Soil Science, Faculty of Sciences, Comenius University in Bratislava
Čierny, Michal, UMB FPV
Čistoňövá, Zuzana, UKF FPV KEE
Čistoňová, Zuzana, UKF
Čongrádyová, Andrea, Phd. student
Čongrádyová, Andrea (Slovakia)
Čujdík, Jozef

B

Baťová, Katarína, Katedra ekológie a environmentalistiky
Baťová, Katarína
Bažaličková, Martina, Univerzita Konštantína Filozofa
Bažaličková, Martina
Bažaličková, Martina, Univerzita Konštantína Filozofa (Slovakia)
Babálová, Martina, JAS
Babiak, Dominik
Babosová, Ramona, Department of Zoology and Athropology, Constantine the Philosopher University in Nitra
Babosová, Ramona, Department of Zoology and Anthropology, Faculty of Natural Sciences, Constantine the Philosopher University, 949 74 Nitra (Slovakia)
Babosová, Ramona, <span style="font-size: 10.0pt; font-family: 'Calibri',sans-serif; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: SK; mso-fareas
Bacsová, Zuzana, SPU Nitra, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
Badlík, Ondrej, <span style="color: #111111; font-family: Helvetica, 'Segoe UI', Verdana, Geneva, Arial, sans-serif; font-size: 12px; background-color: #ebebeb;">Fakulta prírodných vied UMB v Banskej Bystrici</span>
Bagheri, Tahere
Bahnová, Katarína, Section 3 - Ecology and Environmentalistic
Bajzová, Katarína, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Bakay, Ladislav
Bako, Martin, Katedra informatiky, Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Balažovičová, Lenka, Katedra geografie a geológie UMB v BB
Baláž, Marek
Baláž, Matej, Katedra geografie a geológie
Balážová, Viktória, Katedra zoológie a antropológie
Baldovská, Simona, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Balková, Barbora, UKF, Fakulta prírodných vied
Ballová, Dominika, Katedra matematiky
Balogh, Zoltán
Balogh, Zoltán, KI FPV UKF Nitra (Slovakia)
Baltazár, Tivadar, Mendel University in Brno, Faculty of Horticulture in Lednice
Baltazár, Tivadar
Baltazár, Tivadar
Bara, Boris, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Fakulta prírodných vied Katedra informatiky
Barabanova, Irina, Siauliai University
Baráthová, Kristína, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied
Baráthová, Kristína, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Fakulta prírodných vied
Barcíková, Eva, Department of Mathematics Faculty of Natural Sciences Constantin the Philosopher University Nitra
Barcíková, Eva, slovak
Bardovičová, Miroslava, Katedra geografie a regionálneho rozvoja
Barkauskaite, Marija
Barlášová, Michaela, <p>Univerzita Mateja Bela</p><p>Fakulta prírodných vied</p><p>Katedra chémie</p><p>Tajovského 40</p><p>974 01 Banská Bystrica</p>
Barlášová, Michaela, <p>Univerzita Mateja Bela</p><p>Fakulta prírodných vied</p><p>Katedra chémie </p><p>Tajovského 40</p><p>974 01 Banská Bystrica</p>
BAROŠ, Stanislav, KCH FPV UKF v Nitre, Tr. A. Hlinku, 949 74, Nitra
Baroš, Stanislav, Katedra chémie FPV UKF Nitra
Bartóková, Silvia, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied, Katedra biológie a ekológie
Bartková, Alexandra, <p>Katedra botaniky a genetiky</p><p>UKF v Nitre</p>
Bartková, Alexandra, <p>Katedra botaniky a genetiky</p><p>Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre</p>
Bashir, Bashir Omer
Bauerová, Mária
Bāliņš, Andris, Mr.
Bábiková, Martina, Katedra botaniky a genetiky, FPV UKF, Nábrežie mládeže 91, 949 74 Nitra
Bábiková, Martina, Katedra zoológie a antropológie,FPV UKF, Nábrežie mládeže 91, 949 74 Nitra
Bánovský, Milan, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Fakulta Prírodných vied Katedra životného prostredia
Bílek, Martin, <p>University of Hradec Kralove</p><p>Faculty of Science</p><p>Rokitanskeho 62</p><p>500 03 Hradec Kralove</p><p>Czech Republic</p>
Bílek, Martin, University of Hradec Kralove Faculty of Science and Charles University Faculty of Education
Bílek, Martin, UKF
Bílek, Martin, UKF (Slovakia)
Bílková, Renata, University of Pardubice
Búranová, Magdaléna, študent
Břehovský, Jiří, FVTM UJEP, Ústí nad Labem, ČR
Bešina, Daniel, Katedra archeológie
Bežo, Milan, Affiliation to Slovak Agricultural University
Beláčik, Peter, Fakulta prírodných vied Univerzita Mateja Bela
Benacka, Jan
Benc, Michal, FPV UKF
Benc, Michal, FPV UKF; Katedra zoológie a antropológie
Bencová, Michaela, KEE
Benczová, Martina
Benczová, Martina
Bene, Tomáš
Benešová, Ludmila
Benická, Patrícia, UKF v Nitre, Tr. A. Hlinku 1, Nitra
Benická, Patrícia, Katedra matematiky, FPV UKF v Nitre
Benko, Ľubomír, University of Pardubice, Faculty of Economics and Administration, Institute of System Engineering and Informatics, Pardubice, Czech Republic
Benko, Ľubomír, Ústav systémového inženýrství a informatiky Univerzita Pardubice
Benko, Filip, Katedra biochémie a biotechnológie, FBP SPU Nitra
Benko, Michal, Constantine the phylosopher university
Benko, Michal
Benková, Lucia, Katedra informatiky, Fakulta prírodných vied, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Benková, Nikola, Katedra životného prostredia Fakulta prírodných vied Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Bilbokaite, Renata
Bilišňanská, Mária, ODF ÚFV PF UPJŠ v Košiciach
Bilic, Michal, Katedra geografie a regionálneho rozvoja
Blaho, Ľubomír, Katedra matematiky, Fakulta prírodných vied UKF, Trieda Andreja Hlinku 1, 949 74 Nitra
Blahová, Jana, <!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/>
Blšák, Miroslav
Bočková, Veronika, Fakulta prírodných vied - katedra matematiky a fyziky
Bočková, Veronika, Fakulta prírodných vied - katedra matematiky a fyziky (Slovakia)
Bočková, Veronika, Katedra matematiky, Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
Bošeľa, Matej, Fakulta prírodných vied,Tajovského 40, Univerzita Mateja Bela ,Banská Bystrica
Boboňová, Ivana
Boleček, Peter
Bolešová, Lenka, Slovak
Bolhova, Jana, UKF Nitra
Boltižiar, Martin
Boltižiar, Martin, FPV - Katedra geografie a regionálneho rozvoja (Slovakia)
Boltižiar, Martin, KGRR FPV UKF
Boriková, Lucia, Fakulta prírodných vied, Katedra geografie a regionálneho rozvoja
Boriková, Stela, UKF
Boriková, Stela, UKF (Slovakia)
Borkovcová, Marie, Mendelova univerzita v Brně Zemědělská 1/1665 613 00 Brno
Borošová, Petra, FPV UMB BB
Borodiniene, Angele
Bradáč, Vladimír, University of Ostrava
Bradáč, Vladimír, University of Ostrava
Brana, Martina, Slovak Republic
Braná, Martina, KBG FPV UKF, Nábrežie mládeže 91, Nitra
Braná, Martina, FPV UKF
Braniša, Jana, Katedra chémie, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied
Braniša, Jana
Brazina, David, Ostravská Univerzita v Ostravě
Bretšnajdrová, Edita, Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická, Katedra anorganické technologie, Nám. Čs. Legií 565, 532 10 Pardubice
Brodenec, Ivan
Brodenec, Ivan, odborný asistent (Slovakia)
Bruteničová, Michaela, Katedra matematiky FPV UMB, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica
Buša, Jaroslav, Katedra inžinierskej geológie Univerzita Komenského v Bratislave, Prif UK Mlynská dolina, Ilkovičova 6 842 15 Bratislava 4
Bubelíny, Patrik
Bublavá, Petra, FPV UKF v Nitre
Budina, Jan, Czech Republic
Bugár, Gabriel, Department of ecology and environmental sciences. Faculty of Natural Sciences, Constantine the Philosopher University in Nitra.
Bujok, Petr, 30.dubna 22, Ostrava 70103
Bulatovič, Goran, Katedra fyziky, FPV UKF
Bulejová, Alexandra, Katedra geografie a regionálneho rozvoja FPV, UKF
Bulková, Kristína, <p>Katedra matematiky</p><p>Fakulta prírodných vied</p><p>Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre</p>
Bulková, Kristína, Katedra matematiky Fakulta prírodných vied UKF v Nitre
Bureš, Marek, University of West Bohemia in Pilsen
Burgerová, Jana, University of Presov
Burgerová, Jana, Faculty of Education University of Presov
Burianová, Mária
Buzák, Michal, Katedra informatika, FPV UMB BB
Bystrianska, Mária, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

C

Cabajová, Dominika, Katedra geografie, geoinformatiky a regionálneho rozvoja FPVaI UKF v Nitre
Cafiková, Kristína, <p>Department of Mathematics</p><p>Faculty of Natural Sciences</p><p>Constantine the Philosopher University</p>
Cafiková, Kristína, Constantin the Philosopher University in Nitra
Cafiková, Kristína
Candráková, Andrea, <p>Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre</p><p>Fakulta prírodných vied</p><p>Katedra ekológie a environmentalistiky</p>
Candráková, Andrea (Slovakia)
Capcarová, Marcela, Department of Animal Physiology, Slovak University of Agriculture, 949 76 Nitra
Cápay, Martin, KI FPV UKF in Nitra
Cápay, Martin
Cápay, Martin, Constantine the Philosopher University in Nitra, Nitra, Slovakia (Slovakia)
Cápay, Martin, KI FPV UKF in Nitra
Celiński, Konrad, Department of Genetics, Institute of Experimental Biology, Adam Mickiewicz University, Umultowska 89, 61-614 Poznań, POLAND
Chabadová, Zuzana
Chalupková, Anna, Faculty of Natural Sciences, Comenius University in Bratislava
Chehlarova, Toni Kondeva, IMI BAS
Chovancová, Hana
Chovancová, Hana, KZA FPV UKF v Nitre, Nábrežie mládeže 91, 949 74 Nitra
Chovancová, Hana
Chroustová, Kateřina, <p>University of Hradec Kralove</p><p>Faculty of Science</p><p>Rokitanskeho 62</p><p>500 03 Hradec Kralove</p><p>Czech Republic</p>
Chylo, Lukas, <span style="color: #111111; font-family: Helvetica, 'Segoe UI', Verdana, Geneva, Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Department of Informatics, Constantine the Philosopher University in Nitra</span>
Cibulková, Katarína, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Cimbala, Jakub, Katedra geografie a geológie, Fakulta prírodných vied UMB v Banskej Bystrici
Cintula, David, <span style="color: #111111; font-family: Helvetica, 'Segoe UI', Verdana, Geneva, Arial, sans-serif; font-size: 12px; background-color: #ebebeb;">Fakulta prírodných vied UMB v Banskej Bystrici</span>

c

cintula, martin

C

Civan, Marek, Department of Geography and Regional Development Faculty of Natural Sciences Constantine the Philosopher University in Nitra Slovakia
Civan, Marek, <p>Department of Geography and Regional Development</p><p>Faculty of Natural Sciences</p><p>Constantine the Philosopher University in Nitra Slovakia</p>
Compľová, Martina, Jesenná 5, 040 11 Košice
Csáky, Antal, KM FPV UKF Nitra
Csákyová, Veronika, <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLI
Csákyová, Veronika, KBG FPV UKF Slovakia
Csősz, Aranka
Csicsolová, Iveta, Katedra základov a vyučovania informatiky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave (KZVI FMFI UK BA)
Csudaiová, Monika, študent
Cvik, Marcel, Katedra chémie, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied

D

Danóczi, Matúš, Študent Katedra Informatiky FPV UKF v Nitre
Dankaninová, Lenka
David, Stanislav
David, Stanislav, UKF (Slovakia)
Debnárová, Petronela, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Demian, Daniel, Fakulta prírodných vied UMB v Banskej Bystrici
Deutscher, Jan, MENDELU Brno
Dianová, Dáša, Univerzita Konštantína Filozofa Fakulta prírodných vied Geografia v regionálnom rozvoji
Dieška, Peter
Dimitrova, Neli, Institute of Mathematics and Informatics, Bulgarian Academy of Sciences
Dobroviczká, Terézia, Department of Botany and Genetics, Constantine the Philosopher University in Nitra, Nábrežie mládeže 91, 949 74 Nitra
Dobroviczká, Terézia, <p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 10.0pt;">Department of Botany and Genetics, Constantine the Philosopher University in Nitra, Nábrežie mládeže 91, 949 74 Nitra</span></p>
Dolenc, Kosta, Faculty of natural sciences and mathematics, UM, Maribor, Slovenia
Dolná, Zuzana
Dostál, Ivo, Katedra ekológie a environmentalistiky, FPV UKF, Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
Dravecká, Beáta
Drábová, Monika, Slovak
Drga, Jozef, Department of physics, Faculty of Electrical Engineering, University of Žilina, Univerzitná 1, 010 26 Žilina
Drlík, Martin
Drlík, Martin, KI FPV UKF v Nitre (Slovakia)
Drlík, Martin, Department of Informatics, Constantine the Philosopher University in Nitra
Drlík, Martin, KI FPV UKF v Nitre
Droštinová, Lenka, Katedra chémie
Drug, Patrik, UKF- prírodovedecká fakulta- katedra ekológie a environmentalistiky
Dubcova, Alena
Dubcová, Alena, KGRR, FPV UKF, Tr. A. Hlinku 1, Nitra
Dubcová, Alena
Dubcová, Alena, KGRR FPV UKF v Nitre (Slovakia)
Dubovská, Barbora, Fakulta prírodných vied,  <span class="instruct">Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre</span>
Dudáková, Simona, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Katedra fyziky
Dudoňová, Patrícia, Ústav analytickej chémie, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dujíčková, Linda, Katedra botaniky a genetiky, FPV, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dvořák, Karel
Dysková, Simona, UKF Nitra
Dziak, Matúš, Katedra geografie a regionálneho rozvoja FPV UKF v Nitre<div id="__if72ru4sdfsdfrkjahiuyi_once" style="display: none;"> </div><div id="__hggasdgjhsagd_once" style="display: none;"> </div>

E

Eger, Ludvík, University of West Bohemia
Egerová, Dana, University of West Bohema
Eliašová, Zuzana, Katedra botaniky a genetiky Fakulta prírodných vied Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

F

Fabianová, Terézia, Študentka FPV UKF
Fabianová, Terézia, Študentka FPVAI UKF
Fabová, Zuzana, Katedra zoológie a antropológie, FPV UKF, Nábrežie mládeže 91, 949 74 Nitra
Fabová, Zuzana, katedra zoológie a antropológie- FPV UKF
Faragová, Natália, CVRV
Fečo, Ondrej
Ferenčíková, Zuzana, Univerzita Pardubice
Ferenc, Štefan, <p class="autoi" style="text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 12pt; font-family: Calibri, sans-serif;">Katedra geografie a geológie, Fakulta prírodných vied UMB, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica</span></p>
Ferrigo, Marco, Department of Mathematics, University of Pisa
Feszterová, Melánia, Constantine the Philosopher University in Nitra
Feszterová, Melánia
Filipejová, Terézia, Slovenská poľnohospodárska univerzita, A. Hlinku 2, 949 76 Nitra, Slovenská republika
Filipik, Jakub, <span style="color: #111111; font-family: Helvetica, 'Segoe UI', Verdana, Geneva, Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Department of Informatics, Constantine the Philosopher University in Nitra</span>
Filipková, Sarah, Univerzita Mateja Bela Fakulta prírodných vied katedra geografie a geológie
Flogie, Andrej, <p>Institute Anton Martin Slomšek</p><p>Vrbanska 30</p><p>Maribor</p><p>Slovenia</p>
Florková, Michaela, Katedra matematiky, FPV UKF, Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
Fodor, Kristián, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre; Fakulta prírodných vied; Katedra informatiky
Fodor, Kristián, <p>Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied, Katedra informatiky</p>
Fojtík, Rostislav, Department of Computer Science Faculty of Science University of Ostrava Czech Republic
Forgáč, František, Fakulta informatiky
Forgáč, Pavel, UKF Katedra geografie a regionálneho rozvoja
Francisti, Jan, Katedra informatiky / Fakulta prírodných vied UKF v Nitre
Fridrich, Peter, KATEDRA GEOGRAFIE A REGIONÁLNEHO ROZVOJA (FPV) UKF

G

Gašparovičová, Petra, Department of Ecology and Environmental Sciences, Faculty of Natural Sciences, Constantine the Philosopher University in Nitra
Gaľa, Michal, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Gajdoš, Matej, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Gajdošová, Zuzana, Katedra biológie a ekológie, Fakulta prírodných vied Univerzity Mateja Bela Banskej Bystrici, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica

g

galbavá, monika, PV UKF

G

Galgóci, Martin, KBG FPV UKF
Galgóci, Martin
Galková, Jela, <span><span><span><span><span><span>Slovenský</span></span></span></span></span></span>
Gallik, Jozef, FPV
Galliková, Gabriela
Galliková, Gabriela
Galliková, Gabriela, CONSTANTINE THE PHILOSOPHER UNIVERSITY IN NITRA FACULTY OF NATURAL SCIENCES
Gangur, Mikuláš, University of West Bohemia
Garai, Zoltán
Gavrilov, Andrey, Novosibirsk State Technical University, Novosibirsk, Russia

g

gavurnikova, sona

G

Gáliková, Lucia, Katedra matematiky a informatiky, Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita
Gális, Marek
Gális, Marek, Department of Ecology and Environmental Sciences, Constantine the Philosopher University in Nitra, Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra, Slovakia marek.galis@ukf.sk
Gömöry, Dušan, Slovak Republic
Gömöry, Dušan
Główczewska, Kamila, Department of Genetics, Institute of Experimental Biology, Adam Mickiewicz University, Umultowska 89, 61-614 Poznań, Poland
Gecovič, Miroslav, študent na Katedre Geografie a geológie FPV UMB
Gemmel, Marián, UKF - Fakulta prírodných vied - Aplikovaná informatika
Gerhátová, Žaneta, PF TU v Trnave, Katedra fyziky, Priemyselná 4, 917 01 Trnava
Gharehbash, Ashoor-Mohammad, Dep. Animal Science, University of Gonbad Kavoos, Iran
Ghorbani, Roohollah, Dep. of Agricultural Sciences, Islamic Azad University of Azadshahr, Iran.
Gladavská, Lenka, Faculty of Economics, University of West Bohemia in Pilsen
Gogoláková, Anna, Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
Gombala, Adam, Katedra chémie, FPV UMB
Gombala, Adam, Katedra chémie, Fakulta Prírodných Vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
Gonda, Dalibor
Gondášová, Anna, Katedra environmentálneho manžérstva, Fakulta prírodných vied Univerzity Mateja Bela, Tajovského 40, 97401 Banská Bystrica
Gorejová, Radka, Katedra fyzikálnej chémie, PF UPJŠ, Šrobárova 2, 041 80 Košice
Gorghiu, Gabriel, <p class="DIVAIAffiliation"><span style="mso-ansi-language: EN-US; mso-no-proof: no;" lang="EN-US">Valahia University, Targoviste, Romania</span></p>
Graňáková, Lenka, Fakulta prírodných vied UKF v Nitre
Grežo, Henrich, Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
Grebečiová, Andrea, UKF FPV KEE Tr. A. Hlinku1, Nitra 949 74
Greener, Sue, Brighton Business School, UK
Gregar, Tomáš, Faculty of Informatics, Masaryk University
Gregorová, Bohuslava, Tajovského 40 Banská Bystrica 97401
Gregorová, Zuzana, student
Gregorová, Zuzana, student
Grižáková, Veronika, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Grislis, Ziedonis, Dr.
Grivokostopoulou, Foteini, <span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 15px;">University of Patras</span>
Grudzień, Jacek, Higher School of Information Technology, ul. Mickiewicza 29, Katowice, Poland
Guncaga, Jan, Comenius University in Bratislava, Faculty of Education, Racianska 59, 813 34 Bratislava, SK
Gyepesová, Natália, <p>Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre</p><p>Fakulta prírodných vied</p><p>Katedra Chémie</p>

H

Hašková, Alena, <span style="font-family: Times New Roman;"><span style="mso-ansi-language: EN-GB;" lang="EN-GB"><span style="font-size: medium;">Department of Technology and Information Technologies,</span></span></span><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-layout-grid-ali
Habekova, Monika
Habiňák, Jakub, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied, Katedra geografie a geológie
Haile, Meaza Birhane, University of Pardubice
Haladová, Ivana, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Halama, Filip, UKF v Nitre, Tr. A. Hlinku 1, Nitra
Halama, Filip, Katedra matematiky, FPV UKF v Nitre
Halamíček, Petr
Halas, Bohdana, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Katedra ekológie a environmentalistiky
Haláková, Jarmila, Translatologický ústav UK v Prahe
Halenár, Marek
Halvoník, Dominik, KI FPV UKF
Halvoník, Dominik, Katedra informatiky FPV UKF
Halvonik, Dominik, Constantine the Philosopher University in Nitra
Hanáková, Monika
Hanzlíková, Zuzana
Hanzlíková, Zuzana, PhD. student (Slovakia)
Hanzsér, Attila, 2Katedra geografie a regionálneho rozvoja FPV UKF, Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
Hanzsér, Attila
Haringová, Silvia, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Hatzilygeroudis, Ioannis, <span style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-GB; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: yes;">University
Hauptvogelová, Daša, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied, Katedra geografie a regionálneho rozvoja
Híveš, Márk, Katedra chémie, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Húlan, Tomáš, <p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><em><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;" lang="EN-US">Dpt. of Physics, Constantine the Philosopher University, A. Hlinku 1, 949 74 Nitra, Slovakia</span></em></p>
Hečková, Zuzana, Univezita Konštatína Filozofa
Heba, Agnieszka, Higher School of Occupational Safety of Katowice
Hedayati, Seyyed Aliakbar
Hegedűs, Ondrej
Heglasová, Ivana
Hladík, Jan, Student - Ostravská Univerzita v Ostravě
Hladká, Alexandra, <p>Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre</p><p>Ústav krajinnej ekológie, Slovenská akadémia vied</p>
Hladká, Alexandra, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Hladká, Dominika, Gemologický Ústav FPV UKF v Nitre
Hlavatá, Jana, Slovak
Hlavina, Patrik, Univerzita Konštatntína Filozofa v Nitre
Hlinková, Andrea, Centrum výskumu rastlinnej výroby, Bratislavská 122, Piešťany, 92168
Hlisníková, Henrieta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Hlisníková, Henrieta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FPV, KZA (Slovakia)
Hnátová, Silvia
Hodálová, Terézia, Fakulta prírodných vied UKF v Nitre
Holá, Oľga, Ústav fyzikálnej chémie a chemickej fyziky FCHPT STU, 812 37 Bratislava, Radlinského 9
Holečková, Klaudia, Fakulta prírodných vied (študent)
Holecová, Viktória, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Holingyák, Dominik, Katedra genetiky a zoologie
Hollý, Martin, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici,<br /><br />
Hoppanová, Eva, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, fakulta Prírodných vied, katedra Geografie a Geológie
Horáčková, Marie
Horáková, Anna, študentka 2. ročníka BIm 09, FPV, UKF
Horáková, Tereza, Pedagogue, Czech University of Life Sciences in Prague, CR
Horičková, Henrieta
Horičková, Henrieta (Slovakia)
Horičková, Henrieta, UKF Nitra
Horkovičová, Kristína, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre , Fakulta prírodných vied, Katedra chémie
Hornik, Bartosz, Department of Genetics, Institute of Experimental Biology, Adam Mickiewicz University, Umultowska 89, 61-614 Poznań, Poland
Horváthová, Dana, Faculty of Natural Sciences, Matej Bel University, Banská Bystrica, Slovakia
Horváthová, Dana
Horváthová, Dana, Fakulta prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
Horváthová, Michaela, <p>Katedra geografie a regionálneho rozvoja</p><p>Fakulta prírodných vied</p><p>Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre</p>
Horvátová, Daniela, <span style="color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small;">Katedra geografie a regionálneho rozvoja</span>
Horvátová, Daniela, Gemologický ústav
Houška, Milan
Houška, Milan, <p>Department of Systems Engineering</p><p>Faculty of Economics and Management</p><p>Czech University of Life Sciences Prague</p><p>Kamycka 129</p><p>165 21 Prague 6 - Suchdol</p>
Houšková Beránková, Martina, Pedagogue, Czech University of Life Sciences in Prague, CR
Hrabošová, Silvia
Hrabovská, Zuzana, <span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: medium;"><span style="line-height: 18.399999618530273px;">Faculty of Natural Sciences, Comenius University in Bratislava</span></span>
Hrdý, Pavol, Fakulta Prírodných Vied UKF
Hrdý, Tomáš, Katedra geografie a geológie, Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Hrešková, Anna, Department of Mathematics, Faculty of Natural Sciences, University of Constantine the Philosopher in Nitra
Hreinsdóttir, Freyja, University of Iceland
Hricáková, Nikola, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Hrivnáková, Kristína, Katedra ekológie a environmentalistiky, Fakulta prírodných vied a informatiky, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Hrmo, Michal, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Katedra geografie a geológie
Hrnčiarová, Eva, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Hroncová, Alena, Slovak
Hruška, Michal, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská technická univerzita v Bratislave
Hubálovská, Marie, UHK Hradec Králové, CZ
Hubálovský, Štěpán, UHK Hradec Králové, CZ
Hubinová, Nikola
Hubinová, Nikola, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Hubinová, Nikola, Katedra geografie a regionálneho rozvoja FPV UKF (Slovakia)
Hudáčová, Monika, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Košice

1 - 500 of 1376 Items    1 2 3 > >>