Študentská Vedecká Konferencia 2023

Nitre a Banskej Bystrici

February 4, 2023 – February 5, 2023


Študentská vedecká konferencia (ŠVK) je spoločné vedecké podujatie Fakulty prírodných vied a informatiky UKF v Nitre a Fakulty prírodných vied UMB v Banskej Bystrici a po prvýkrát aj Fakulty prírodných vied UCM v Trnave. Konferencia je určená pre študentov 1., 2. a 3. stupňa vysokoškolského štúdia.

Aké výhody prináša účasť na ŠVK?

  •  je zadarmo - účasť na konferencii je bez konferenčného poplatku
  • výstupom je publikácia - prezentovaný príspevok bude publikovaný v zborníku recenzovaných prác
  • možnosť získať ocenenie - najlepšie práce budú ocenené diplomom a mimoriadnym štipendiom či vecnou cenou
  • výhody pre ďalšiu kariéru – skúsenosti s vystúpením na konferenciách a publikácie zvyšujú napríklad šancu prijatia na doktorandské štúdium
  • šanca pre nové kontakty – na konferencii je možnosť spoznať nových ľudí v odbore a nadviazať nové spolupráce

SVK 2017

TAK NEVÁHAJTE!

a zúčastnite sa študentskej vedeckej konferencie, ktorá je súťažnou prehliadkou vedeckých prác študentov

Termín konania: 4. apríla 2023

Miesto konania: UMB v Banskej Bystrici

Čo preto musíte urobiť?

  • vybrať si školiteľa a dohodnúť sa s ním na téme vedeckej práce
  • predložiť vedeckú prácu do 19.3.2023
  • prácu verejne prezentovať a obhájiť v príslušnej sekcii pred odbornou komisiou
  • všetky obhájené práce budú publikované v zborníku recenzovaných prác s názvom Študentská vedecká konferencia 2023
  • v každej sekcii budú najlepšie práce ocenené diplomom a mimoriadnym štipendiom alebo vecnou cenou

Oznamy

 

Nový konferečný systém pre ŠVK

 
Pre aktuálny ročník konferencie bol zvolený nový konferečný systém. Všetky informácie ku konferencii nájdete na stránke https://conferences.ukf.sk/svk-2023/  
Zverejnené: 2023-02-15 Viac...
 
Viac oznamov...

Informácie o konferencii