Gamifikačne-edukatívne VR hry určené pre hospitalizované deti

Martin Bako

Abstrakt


Sektor virtuálnej reality každým rokom naberá na sile. Virtuálna realita otvára hranice možností, ktoré boli donedávna pre mnohých fantáziou. Tieto aspekty je možné využiť na rôzne užitočné aplikácie, ktoré môžu pomôcť s učením vďaka hravej a interaktívnej forme. Kedysi bola cena takýchto zariadení veľmi vysoká, avšak v poslednej dobe sa ceny znižujú a takéto zariadenia si dokonca môže zabezpečiť aj základná škola. Tým pádom sa ponúka možnosť, kedy sa virtuálna realita začne využívať vo forme bežného vyučovania a stane sa súčasťou každodenného života mnohých študentov. V našom článku sme sa rozhodli priblížiť vytvorené zážitkové laboratórium na základnej škole pre hospitalizované deti, ktorého súčasťou je aj virtuálna realita a následne im vytvoriť aplikácie na mieru. Žiaci teda budú schopní využívať prostredie virtuálnej reality na učenie nových znalostí hravou formou kedykoľvek podľa potreby. Na zisťovanie vhodnosti využitia aplikácií sme z dôvodu pandémie zatiaľ uskutočnili overovanie len medzi študentami VŠ, ktorí mali prístup k aplikáciám.Back to list of accepted papers