Online miestnosti sekcií

Biológia, ekológia a environmentalistika:

https://meet.ukf.sk/SVK_BIO_EKO_ENV


Geografia a regionálny rozvoj a Geológia I:

https://meet.ukf.sk/SVK_GEO_1


Geografia a regionálny rozvoj a Geológia II:

https://meet.ukf.sk/SVK_GEO_2


Informatika:

https://meet.ukf.sk/SVK_INF


Chémia, Fyzika a Matematika:

https://meet.ukf.sk/SVK_CHE_FYZ_MAT


Odborová didaktika I:

https://meet.ukf.sk/SVK_DID_1


Odborová didaktika II:

https://meet.ukf.sk/SVK_DID_2