Mobilná aplikácia pre študentov na testovanie naučených znalostí

Martin Bako

Abstrakt


Táto práca sa venuje vytvoreniu aplikácie pre mobilné telefóny s operačným systémom Android, pričom aplikácia bola naprogramovaná pomocou programovacieho jazyku Java v integrovanom vývojovom prostredí Android Studio.Cieľom aplikácie je pomôcť študentom, základných, stredných a vysokých škôl, overiť si svoje vedomosti, ktoré sa naučia v škole. V práci je opísaný postup vytvorenia takejto aplikácie a tiež jej funkcionalita. Aplikácia pomocou otázok a výberu možností, dokáže rýchlo a efektívne vyhodnotiť test a informovať používateľa o úspešnosti výsledkov. Vďaka využitiu mobilných telefónov študenti budú konať ekologicky a nebudú zbytočne potrebovať papiere alebo si tlačiť iné podklady. Ďalšou výhodou je to, že študenti môžu svoje znalosti testovať kdekoľvek a kedykoľvek a tak využiť čas efektívne napríklad pri cestovaní do školy.Kľúčové slová: Android, Java, mobilné telefóny, vzdelávanie, testovanie


Back to list of accepted papers