Vertikálna distribúcia lariev pakomárov (Diptera: Chironomidae) v jazere Morské oko

Jakub Potančok

Abstrakt


Národná prírodná rezervácia Morské oko leží v CHKO Vihorlat. Jazero Morské oko je výnimočné svojim pôvodom, polohou, fyzikálno-chemickým a biologickým režimom. V práci sme sa venovali limnologickému štúdiu jazera, pričom cieľom bolo charakterizovať vertikálne zmeny základných environmentálnych premenných (1), analyzovať distribúciu pakomárov (Diptera: Chironomidae) a identifikovať hlavné zóny ich spoločenstiev pozdĺž vertikálneho gradientu jazera (2), porovnať výsledky s výsledkami výskumu spred 40 rokov a zdokumentovať zmeny spoločenstiev pakomárov (3).

Výsledky výskumu ukázali, že podľa očakávania, environmentálne premenné sa menia pozdĺž hĺbkového gradientu. Determinovaných bolo 1134 jedincov pakomárov patriacich do 20 taxónov. V jazere so stúpajúcou hĺbkou klesá druhová bohatosť aj početnosť taxónov. Boli zistené tri zóny spoločenstiev s hranicami v hĺbkach medzi 2 – 5 a 15 – 20 metrami. Morské oko vykazuje podobné vertikálne zmeny v spoločenstvách pakomárov ako aj iné študované jazerá vo svete. Aktuálne výsledky boli porovnané s výskumom s pred viac než 40 rokov a vykazujú zvýšenie druhového zastúpenia v jazere, avšak dominantné taxóny ostali nezmenené.Back to list of accepted papers