Overovanie modelov vyučovania reprodukčnej sústavy človeka na gymnáziách

Daniela Sádovská

Abstrakt


Predkladaný príspevok je zameraný na ukážku zaujímavých modelov vyučovania, vhodných na overenie v praxi. Vyučovacie modely sú navrhnuté podľa tém, ktoré sú súčasťou tematického celku Reprodukčná sústava človeka v 3. ročníku na gymnáziách. V prvej časti príspevku sa spracováva teória problémového vyučovania, a tvorivého a kritického myslenia žiakov. Druhá časť príspevku je zameraná na predstavenie celkovo dvoch navrhnutých metodík, ktoré ponúkajú zaujímavý námet  na rôzne aktivity, ktoré môžu byť využité učiteľom na hodinách biológie v tematickom celku Reprodukčná sústava človeka.

Hlavným cieľom tohto príspevku je predstaviť konkrétne metódy, ktoré na hodinách biológie môžu pomôcť učiteľovi aktivizovať žiakov, riešiť problémové situácie, a efektívne rozvíjať ich predstavivosť, tvorivosť a kritické myslenie.Back to list of accepted papers