Použitie infračervenej mikroskopie pri vyšetrovaní autonehôd

Viktória Živická

Abstrakt


Príspevok sa zaoberá tvorbou databázy infračervených spektier a jej následnou aplikáciou na identifikáciu vzoriek automobilových náterov. Pomocou makro jednotky ATR- FTIR bola vytvorená databáza obsahujúca materiály využívané a vyskytujúce sa v lakovni - časti automobilového závodu Jaguar Land Rover v Nitre. Následne sme, vzhľadom na malú veľkosť vzoriek, vykonali merania testovaných vzoriek pomocou infračerveného mikroskopu. Vytvorená databáza poskytovala vysoké zhody pri analýze vzoriek vytvorených pre simulované forenzné skúmanie v automobilovom závode v Nitre. Analýza vzoriek poškodených plastových nárazníkov automobilov iných značiek mala, v porovnaní so vzorkami vyrobenými v automobilovom závode v Nitre, menšie zhody s databázou. Analýza infračerveným mikroskopom sa ukázala byť vhodnou metódou na identifikáciu povrchových náterov automobilov a ich poškodenia.

Kľúčové slová: automobilové nátery, ATR-FTIR, infračervená mikroskopia, forenzné skúmanie, autonehodaBack to list of accepted papers