Optimalizácia odporúčacieho systému

Simona Zemanová

Abstrakt


Cieľom práce je demonštrovať využitie skladania fuzzy relácií na optimalizáciu odporúčacieho systému. V práci popisujeme spôsoby skladania fuzzy relácií a ich aplikovanie na odhad hudobného vkusu ľudí a to na základe hudobného vkusu ich priateľov. Pracovali sme so skutočnými dátami od 10 respondentov a naše výsledky sme neskôr porovnali so skutočnými hodnotami. Pomocou metódy najmenších štvorcov sme dokázali určiť, ktorá z metód skladania fuzzy relácií bola najefektívnejšia.Back to list of accepted papers