Monitorovanie pšenici letnej formy ozimnej prostredníctvom diaľkového prieskumu Zeme

Svetlana Košánová

Abstrakt


Využitím variabilných aplikácií priemyselných hnojív v presnom poľnohospodárstve nám zabezpečuje šetrnejšie obhospodarovanie poľnohospodárskych plôch. V príspevku sa zameriavame na dôležitosť využívania diaľkového prieskumu Zeme, za pomoci UAV a satelitov pri pestovaní pšenici letnej formy ozimnej a dôležitosť sledovania pôdnej kyslosti pH a jej vplyv na prijímanie živín rastlinou. Výskum sa realizoval na 75 ha pozemku. Porast bol monitorovaný prostredníctvom multispektrálnej kamery, preukázalo sa, že v miestach slabšej vegetácie sa v pôde zistila zvýšená kyslosť pH. Za pomoci variabilnej aplikácie sme tak aplikovali výživu a po zbere plodiny vyvápnili parcelu len na presne určené miesto, kde si to vegetácia vyžadovala. Týmto spôsobom sme spoľahlivo určili variabilitu porastu a preukázala sa nám nielen ziskovosť ale aj šetrnosť využívania bezpilotných zariadení k životnému prostrediu.Back to list of accepted papers