Softvérové dizajnovanie webových aplikácií

Dávid Sabol

Abstrakt


Článok sa zaoberá skinovaním webovej aplikácie Priscilla (https://priscilla.fitped.eu), ktorá predstavuje systém zameraný na vyučovanie a vzdelávanie sa v oblasti programovania pre stredné a vysoké školy. Z pohľadu front-endu je webová aplikácia vyvíjaná prostredníctvom technológie Vue.js, ktorej sme prispôsobili výber použitých nástrojov a techník.  Obsahom článku je popis kľúčových bodov procesu skinovania tejto aplikácie a ukážky vytvorených skinov pre denný, nočný a farboslepý režim aplikácie, ktoré boli požiadavkou riešenia. Základom navrhnutej filozofie skinovania systému sú zaužívané techniky organizácie a písania CSS kódu v podobe metodológie ITCSS a mennej konvencie BEM v kombinácii s možnosťami preprocesora Sass. V článku sme zhodnotili už implementovanú filozofiu skinovania, vizuálny dizajn systému a vytvorené skiny. Následne sme poukázali na prínos vytvoreného riešenia pre používateľov tejto aplikácie, ako aj na možný spôsob inšpirácie pre podobne zamerané aplikácie.Back to list of accepted papers