Manažment ideí ako dôležitá súčasť podnikovej praxe

Sabína Kunáková

Abstrakt


V podnikovej praxi po celom svete už viac ako 70 rokov sú  dôležitým aspektom zvyšovania kvality výroby zlepšovacie návrhy. Nadbytočná práca, odchýlky, prerušenie výroby, plytvanie a i. sú elementy, ktoré hotovému výrobku nepridávajú hodnotu a tú podnik potrebuje zo svojich výrobkov odstrániť. Pomocou zlepšovacích návrhov môžu zamestnanci odstrániť nežiaduci stav, ktorý vzniká pri výrobe. Cieľom príspevku je identifikovať jednotlivé motívy zamestnancov podniku Volkswagen Slovakia,   a. s. zadávať zamestnanecké zlepšovacie návrhy.

Vo Volkswagen Slovakia, a. s., funguje manažment ideí, pomocou ktorého môžu zamestnanci zadávať zlepšovacie návrhy a pomôcť tak firme optimalizovať náklady, zrýchliť výrobný čas a zvýšiť konkurencieschopnosť podniku. Snahou podniku je motivovať, podporovať a komunikovať so zamestnancami túto tému, nakoľko samotní zamestnanci svojimi ideami prispievajú k efektívnejšej a plynulejšej výrobe, čo zabezpečí jednoduchší transformačný proces a urýchli dodanie vyrobeného auta konečnému zákazníkovi.Back to list of accepted papers