Študentská vedecká konferencia 2021

Nitre a Banskej Bystrici

April 14, 2021 – April 15, 2021


Študentská vedecká konferencia (ŠVK) je spoločné vedecké podujatie Fakulty prírodných vied UKF v Nitre a Fakulty prírodných vied UMB Banská Bystrica. Konferencia je určená pre študentov bakalárskeho, magisterského štúdia a študentov prvého ročníka doktorandského štúdia.

Aké výhody prináša účasť na ŠVK?

  •  je zadarmo - účasť na konferencii je bez konferenčného poplatku
  • výstupom je publikácia - prezentovaný príspevok bude publikovaný v zborníku recenzovaných prác
  • možnosť získať ocenenie - najlepšie práce budú ocenené diplomom a mimoriadnym štipendiom či vecnou cenou
  • výhody pre ďalšiu kariéru – skúsenosti s vystúpením na konferenciách a publikácie zvyšujú napríklad šancu prijatia na doktorandské štúdium
  • šanca pre nové kontakty – na konferencii je možnosť spoznať nových ľudí v odbore a nadviazať nové spolupráce

SVK 2017

TAK NEVÁHAJTE!

a zúčastnite sa študentskej vedeckej konferencie, ktorá je súťažnou prehliadkou vedeckých prác študentov

Termín konania: 14. apríla 2021

V prípade pretrvávania nepriaznivej epidemiologickej situácie je možná úprava prezenčnej formy ŠVK alebo jej zrušenie. Tieto zmeny nebudú mať vplyv na publikovanie príspevkov v zborníku recenzovaných prác.

Čo preto musíte urobiť?

  • vybrať si školiteľa a dohodnúť sa s ním na téme vedeckej práce
  • predložiť vedeckú prácu do 11.3.2021
  • prácu verejne prezentovať a obhájiť v príslušnej sekcii pred odbornou komisiou
  • všetky obhájené práce budú publikované v zborníku recenzovaných prác s názvom Študentská vedecká konferencia 2021
  • v každej sekcii bude najlepšia bakalárska, magisterská a doktorandská práca ocenená diplomom a mimoriadnym štipendiom

Oznamy

 

Zbornik

 
Zborník recenzovaných príspevkov bol publikovaný. Stiahnuť si ho je možné kliknutím na odkaz Zborník ŠVK 2021.
 
Zverejnené: 2021-05-17
 

Ocenené práce

 
Zoznam ocenených prác v jednotlivých sekciách je dostupný tu. Gratulujeme!  
Zverejnené: 2021-04-16
 

MS Teams linky sekcií

 

Prezentácie študentských prác jednotlivých sekcií bude možné sledovať online v aplikácii MS Teams.

 

Biológia, ekológia a environmentalistika  https://lnk.sk/bnst

Geografia a regionálny rozvoj a Geológia  https://lnk.sk/blgn

Chémia - Matematika  https://lnk.sk/mqgv

Informatika  https://lnk.sk/aigr

Odborová didaktika I.  https://lnk.sk/nuzk

Odborová didaktika II.  https://lnk.sk/oeu4

 
Zverejnené: 2021-04-13
 

Konanie konferencie dištančnou formou

 
Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu sa bude konferencia konať dištančne formou aplikácie MS Teams. Konkrétne linky pre pripojenie zverejníme v najbližšom čase na tomto mieste. Každý účastník (študent) si pripraví prezentáciu svojej práce v rozsahu 10 minút (najvhodnejšie v programe powerpoint), ktorú bude prezentovať na ŠVK.  
Zverejnené: 2021-04-09 Viac...
 

Predĺženie termínu na odovzdanie práce

 
Termín pre odovzdanie vedeckých príspevkov bol predĺžený do 18. 3. 2021.  
Zverejnené: 2021-03-11
 
Viac oznamov...

Informácie o konferencii