Konanie konferencie dištančnou formou

Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu sa bude konferencia konať dištančne formou aplikácie MS Teams. Konkrétne linky pre pripojenie zverejníme v najbližšom čase na tomto mieste. Každý účastník (študent) si pripraví prezentáciu svojej práce v rozsahu 10 minút (najvhodnejšie v programe powerpoint), ktorú bude prezentovať na ŠVK.