Aplikácia VR Interactivity pre HTC Vive

Martin Bako

Abstrakt


Táto práca sa venuje vytvoreniu aplikácie virtuálnej reality, založenej na operačnom systéme Windows, ktorá využíva zariadenie HTC Vive.

Cieľom aplikácie je demonštrovať možnosti interaktivity vo virtuálnej realite. V práci je opísaný postup vytvorenia aplikácie a jej funkcionalita. Aplikácia má charakter hry, ktorá umožňuje používateľovi pohyb v rôznych virtuálnych prostrediach a umožňuje mu v nich robiť rôznorodé aktivity. Vďaka virtuálnej realite môžeme prenášať ľudí do sveta, ktorý vytvára pocit vnorenia do takmer reálneho sveta. Aplikácia sa podobne pokúša túto predstavu zrealizovať tak, aby mal hráč pocit, že sa nachádza v skutočnom svete a že dokáže robiť to, čo robí v bežnom svete.

Kľúčové slová: Windows, virtuálna realita, HTC Vive, aplikácia, interaktivita, Unreal EngineBack to list of accepted papers