Ozobot vo vyučovaní informatiky alebo programovanie farbami

Dana Horváthová, Miroslav Blšák

Abstrakt


Príspevok sa zaoberá využitím didaktickej pomôcky Ozobot pre potreby výučby informatiky. Blokové programovanie je jedna zo zaujímavých foriem programovania, využíva sa hlavne na základných školách, avšak svoje miesto pomaly nachádza aj v prvom ročníku stredných škôl. Robot Ozobot umožňuje programovať aj v blokovom programovaní, avšak okrem toho spôsobu aj pomocou farieb. Práve táto vlastnosť, t. j. schopnosť rozoznávať farby
z neho robí netypického pomocníka pri rozvíjaní programátorských schopností. Ide o veľmi netradičný, zaujímavý a hlavne kreatívny spôsob, ako môžeme nenásilnou formou u žiakov základných škôl rozvíjať algoritmické myslenie a to bez využitia počítača či tabletu.

V rámci pedagogickej praxe na základnej škole sme otestovali metodický list zameraný na využitie Ozobota vo výučbe informatiky a spoločne so žiakmi sme odučenú hodinu zhodnotili.Back to list of accepted papers