Študentská vedecká konferencia 2020

Nitre a Banskej Bystrici

May 12, 2020 – May 13, 2020


Študentská vedecká konferencia (ŠVK) je spoločné vedecké podujatie Fakulty prírodných vied UKF v Nitre a Fakulty prírodných vied UMB Banská Bystrica. Konferencia je určená pre študentov bakalárskeho, magisterského štúdia a študentov prvého ročníka doktorandského štúdia.

Aké výhody prináša účasť na ŠVK?

  •  je zadarmo - účasť na konferencii je bez konferenčného poplatku
  • výstupom je publikácia - prezentovaný príspevok bude publikovaný v zborníku recenzovaných prác
  • možnosť získať ocenenie - najlepšie práce budú ocenené diplomom a mimoriadnym štipendiom či vecnou cenou
  • výhody pre ďalšiu kariéru – skúsenosti s vystúpením na konferenciách a publikácie zvyšujú napríklad šancu prijatia na doktorandské štúdium
  • šanca pre nové kontakty – na konferencii je možnosť spoznať nových ľudí v odbore a nadviazať nové spolupráce

SVK 2017

TAK NEVÁHAJTE!

a zúčastnite sa študentskej vedeckej konferencie, ktorá je súťažnou prehliadkou vedeckých prác študentov


Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu je ŠVK zrušená. Práce, vložené do konferenčného systému do 27. 3. 2020, budú posúdené recenzentmi a po úprave na základe ich odporúčaní budú publikované v zborníku.


Čo preto musíte urobiť?

  • vybrať si školiteľa a dohodnúť sa s ním na téme vedeckej práce
  • predložiť vedeckú prácu do 27.3.2020
  • prácu verejne prezentovať a obhájiť v príslušnej sekcii pred odbornou komisiou
  • všetky obhájené práce budú publikované v zborníku recenzovaných prác s názvom Študentská vedecká konferencia 2020
  • v každej sekcii bude najlepšia bakalárska, magisterská a doktorandská práca ocenená diplomom a mimoriadnym štipendiom

Oznamy

 

Zbornik

 
Zborník recenzovaných príspevkov bol publikovaný. Stiahnuť si ho je možné kliknutím na odkaz Zborník ŠVK 2020.
 
Zverejnené: 2020-07-06
 

Predĺženie termínu na odovzdanie práce

 
Termín bol posunutý na základe opatrení UKF v súvislosti so šírením koronavírusu. Organizačný výbor ŠVK bude situáciu monitorovať a v prípade ďalších nutných zmien budeme účastníkov konferencie, ako aj zamestnancov a študentov informovať.  
Zverejnené: 2020-03-10
 

Plagát ŠVK 2020

 
Bol zverejnený plagát Študentskej vedeckej konferencie 2020. Pozrieť si ho môžete tu.  
Zverejnené: 2020-02-03
 
Viac oznamov...

Informácie o konferencii