Uranofán na Slovensku: jeho výskyty a charakteristika

Eva Hoppanová

Abstrakt


Cieľom práce je predloženie nových informácií o uranylových silikátoch, respektíve o uranofáne, ktorý bol opísaný na lokalite Kravany, v porovnaní s uranofánom zo Seliec a Banskej Štiavnice.

      Uránová mineralizácia (uranofán) je situovaná vo vrchnej časti kravanských vrstiev (Kozie chrbty, východné Slovensko, okr. Poprad). Ich litologické zloženie reprezentujú arkózové pieskovce s význačným obsahom zuhoľnateného rastlinného detritu. Uranofán bol taktiež identifikovaný v permských arkózach obsahujúcich uránovú mineralizáciu, ktorá je situovaná neďaleko obce Selce (okres Banská Bystrica), Starohorské vrchy. Posledný uranofán bol identifikovaný na ložisku Banská Štiavnica. Uranylový silikát viazaný na slabú uránovú mineralizáciu, ktorá je situovaná na 12. obzore Novej šachty, neďaleko šachty Ferdinand.

Uranofán sa lokálne vyskytuje vo forme globulárnych útvarov (veľkosť do 0,11 mm), ktoré sú tvorené vláknitými ihličkovitými kryštálmi, resp.  vytvára krypto-kryštalické povlaky a kôry v puklinách, alebo dutinkách hornín. Uranofán je charakteristický jasnožltou až sýtožltou farbou.Back to list of accepted papers