VR aplikácia pre Android, ktorá môže podporiť liečbu fóbií

Martin Bako

Abstrakt


Táto práca sa venuje vytvoreniu aplikácie založenej na operačnom systéme Android. Aplikácia funguje s príslušenstvom Google Cardboard. Cieľom aplikácie je pomôcť’ ľuďom s nyktofóbiou prekonať’ problémy s orientáciou v priestore. V práci je opísaný postup vytvorenia aplikácie a jej funkcionalita. Pomocou zistených a dôležitých faktov je skonštruované virtuálne prostredie, ktoré má v pacientoch vzbudzovať nadmerný strach z obávaného objektu fóbie. Následne postupné vystavovanie sa tomuto špecifickému prostrediu má napomáhať a podporovať liečbu fóbií. Vďaka virtuálnej realite, programovaniu a mobilnému telefónu je možné zlepšiť liečbu pacientov a tak využiť plný potenciál možnosti, ktoré poskytuje táto technológia.


Back to list of accepted papers