Úroveň geometrického myslenia budúcich učiteľov pre primárne vzdelávanie

Veronika Bočková

Abstrakt


V príspevku sa zameriame na určenie úrovní geometrického myslenia budúcich učiteľov pre primárne vzdelávanie. Taktiež určíme či súvisí úroveň geometrického myslenia študentov s typom strednej školy, ktorú absolvovali. Na určenie úrovne geometrického myslenia použijeme špeciálne vyvinutý van Hieleho geometrický test skladajúci sa z dvadsiatich piatich testovacích úloh. Úlohy v teste sú rozdelené do piatich hierarchických úrovní, ktorými sú úroveň vizualizácie, analýzy, abstrakcie, dedukcie a axiomatizácie


Back to list of accepted papers