Študentská vedecká konferencia 2019

Nitre a Banskej Bystrici

April 9, 2019 – April 10, 2019


Spoločné vedecké podujatie Fakulty prírodných vied UKF v Nitre a Fakulty prírodných vied UMB Banská Bystrica

Zborník si môžete stiahnuť kliknutím na

Zborník ŠVK 2019

Spoločné vedecké podujatie Fakulty prírodných vied UKF v Nitre a Fakulty prírodných vied UMB Banská Bystrica

Ste študentom bakalárskeho, magisterského štúdia alebo prvého ročníka doktorandského štúdia?

  • Ste tvorivý a zaujíma vás vedecká práca?
  • Chcete ukázať, čo dokážete a dokázať, že ste lepší ako ostatní spolužiaci?
  • Chcete mať zverejenú vedeckú prácu v recenzovanom zborníku?

SVK 2017

TAK NEVÁHAJTE!

a zúčastnite sa študentskej vedeckej konferencie, ktorá je súťažnou prehliadkou vedeckých prác študentov

Termín konania: 9. apríla 2019

Čo preto musíte urobiť?

  • vybrať si školiteľa a dohodnúť sa s ním na téme vedeckej práce
  • predložiť vedeckú prácu do 19.3.2019
  • prácu verejne prezentovať a obhájiť v príslušnej sekcii pred odbornou komisiou
  • všetky obhájené práce budú publikované v zborníku recenzovaných prác s názvom Študentská vedecká konferencia 2019
  • v každej sekcii bude najlepšia bakalárska, magisterská a doktorandská práca ocenená diplomom a mimoriadnym štipendiom
Sponzori:

 
Martinus Muehlbauer Lnter

Oznamy

 

Zborník príspevkov

 
Zborník recenzovaných príspevkov bol publikovaný. Stiahnuť si ho je možné kliknutím na odkaz Zborník ŠVK 2019.
 
Zverejnené: 2019-08-27
 

Ocenené práce

 
Zoznam ocenených prác v jednotlivých sekciách je dostupný tu. Gratulujeme!  
Zverejnené: 2019-04-12
 

Program ŠVK 2019

 
Presný program a časový harmonogram sekcií ŠVK 2019 je možné si pozrieť tu.  
Zverejnené: 2019-04-08
 

Odovzdanie opravenej práce na základe pripomienok hodnotiacej komisie

 
Opravenú prácu na základe pripomienok od hodnotiacej komisie môže autor vložiť do konferenčného systému do 8.4.2019.  
Zverejnené: 2019-03-28
 

Plagát ŠVK 2019

 
Bol zverejnený plagát Študentskej vedeckej konferencie 2019. Pozrieť si ho môžete tu.  
Zverejnené: 2019-02-15
 
Viac oznamov...

Informácie o konferencii